Loonsomheffing gooit premiekortingen overhoop

Niet alleen de inkomstenbelasting moet op de schop om een loonsomheffing mogelijk te maken. Uit de Verkenning loonsomheffing die staatssecretaris Weekers van Financiën naar de Tweede Kamer stuurde, blijkt dat ook in het systeem van loonheffingen zelf aardig wat hervormingen nodig zijn.

Om de administratieve lasten niet naar de werknemer en instanties als UWV te verplaatsen, moeten de regels voor de inkomstenbelasting (IB) en de toeslagen worden hervormd. Maar ook in het systeem van loonheffingen zelf staan de nodige aanpassingen op stapel.

Differentiatie per werknemer niet meer mogelijk

Uw onderneming moet nu per werknemer zorgen voor de correcte inhouding en afdracht van loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. Daarbij zijn er steeds verschillende grondslagen en verschillende groepen werknemers waarop die heffingen van toepassing zijn.
Als u de heffingen niet meer per werknemer berekent, maar in één keer een vast tarief over de totale loonsom afdraagt, zijn zulke differentiaties per werknemer niet meer mogelijk. De overheid moet deze grondslagen, tarieven en deelnemers dus stevig versimpelen. De algemene heffingskorting en arbeidskorting zullen onder de loonsomheffing waarschijnlijk verschuiven naar de inkomstenbelasting.

Korting of toeslag op loonsomheffing

Ook de premiedifferentiatie voor de werknemersverzekeringen kan onder de loonsomheffing niet blijven bestaan. Nu betaalt u hogere premies naarmate uw (ex-)werknemers vaker een beroep doen op arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsuitkeringen. Denk aan de gedifferentieerde WGA-premie en de sectorpremie. Na invoering van de loonsomheffing zou uw onderneming voor ieder jaar dan een bepaalde korting of toeslag krijgen op de afdracht loonsomheffing, waarvan de hoogte afhangt van de werkelijke instroom in de werknemersverzekeringen.

Vermindering op de totale afdracht

Er zijn nu allerlei premiekortingen op de werknemersverzekeringen, afdrachtverminderingen voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en aangepaste tarieven waarmee de overheid bepaalde bedrijfsactiviteiten of arbeidsmarktkansen stimuleert. Die passen ook niet meer in het systeem van loonsomheffing. Het is goed denkbaar dat deze tegen die tijd ook worden vervangen door een vermindering op de totale afdracht van loonsomheffing.

Bron: Rendement

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief