Lusten en lasten bij overname van een bedrijf

Een publiek verzekerd bedrijf dat eigenrisicodrager wordt kan per 1-1-2017 de WGA-uitkeringen met een 1e ziektedag voorafgaand aan de datum van eigenrisicodragerschap als staartlasten achtergelaten bij UWV. Onlangs werd door mij een analyse eigen risicodragen WGA voor een bedrijf uitgevoerd. Dit bedrijf heeft het voornemen om nadien een bedrijf over te nemen dat nog geen eigen risicodrager WGA is.

Vanzelfsprekend wil men dan de eventuele gevolgen in kaart brengen. Bij overname worden de lusten en de lasten overgenomen, kortom ook de al lopende WGA-gevallen. Op dit punt is de wetgeving (nog) niet gewijzigd. Hier is dan ook sprake van een extra inlooprisico, dat niet onder de dekking van de bestaande WGA-verzekering valt. De eigenrisicodrager zal dit aanvullend risico desgewenst moeten afkopen bij de verzekeraar. Ik kan weliswaar een creatieve oplossing bedenken om dit te voorkomen, maar wilde toch meer duidelijkheid.

Wanneer de WGA-eigenrisicodrager een ander (publiek verzekerd) bedrijf overneemt en de staartlasten WGA-vast en WGA-flex niet kan achter laten bij UWV is dit m.i. niet in de geest van de gewijzigde wetgeving. Ik heb de vraag aan UWV voorgelegd of rekening is gehouden met deze problematiek bij de totstandkoming van de wetgeving. UWV heeft mij medegedeeld dat deze problematiek binnenkort wordt meegenomen in het overleg tussen UWV en Belastingdienst. Ik ben erg benieuwd naar de uitkomst en informeer u zodra er meer bekend is.

Auteur: Otwin Nonnekes, Adviseur Sociale Zekerheid voor Bedrijven bij SV Land

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief