Maakt u een nieuwe keuze per 1 oktober aanstaande?

De Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) is een serie van maatregelen om het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid terug te dringen onder (ex-)medewerkers die ziek uit dienst gaan. Door nieuwe wetgeving bent u als werkgever ook ná uitdiensttreding financieel verantwoordelijk voor alle zieke medewerkers. Ook als u via het UWV verzekerd bent.

De Wet BeZaVa houdt in dat u voor de WGA maximaal 10 jaar verantwoordelijk bent voor zowel de arbeidsongeschikte vaste medewerkers als flexwerkers. Bent u ook eigenrisicodrager voor de Ziektewet, dan bent u zelfs tot 12 jaar verantwoordelijk voor zowel de vaste als tijdelijke medewerkers als zij ziek en arbeidsongeschikt worden. De WGA gaat in na twee jaar loondoorbetaling of Ziektewet.

Vast en flex samengevoegd per 1 januari 2017
Op dit moment betalen werkgevers voor tijdelijke en vaste medewerkers aparte gedifferentieerde premies (WGA-vast en WGA-flex). Per 1 januari 2017 gaat dit veranderen. Dan betaalt u één WGA-premie voor tijdelijke en vaste medewerkers samen.

Als u op dit moment eigenrisicodrager bent voor de WGA dan bent u dit voor uitsluitend de vaste medewerkers. Wilt u eigenrisicodrager blijven, dan kunt u dat vanaf 1 januari 2017 alleen voor zowel de vaste als voor tijdelijke medewerkers. Ook als u in de toekomst eigenrisicodrager wilt worden, dan wordt u dit zowel voor de tijdelijke als vaste medewerkers.

Keuze
Als werkgever hebt u de keuze uit twee mogelijkheden. U kunt het risico voor de Ziektewet en het risico voor de WGA via het UWV verzekeren. Of u kunt ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden met een particuliere verzekering. Dit is de keuze tussen publiek en privaat.

Bent u nog geen eigenrisicodrager WGA?

Via het UWV
Wilt u als werkgever niet 10 jaar lang verantwoordelijk zijn voor de re-integratie van vaste en tijdelijke werknemers dier een WGA-uitkering ontvangen? Kies dan voor een publieke verzekering bij UWV. U bent dan géén eigenrisicodrager voor de WGA.

UWV zorgt in dit geval voor de begeleiding en re-integratie van tijdelijke en vaste medewerkers bij arbeidsongeschiktheid na twee jaar of als ze eerder ziek uit dienst gaan. U bent als werkgever uiteraard wel verantwoordelijk voor de periode tijdens het dienstverband.

Hiervoor brengt de Belastingdienst een gedifferentieerde premie in rekening. Hierbij maakt zij onderscheid tussen kleine werkgevers (sectorpremie), middelgrote werkgevers (mix van sector en eigen schade) en grote werkgevers (eigen schade).

Word eigenrisicodrager WGA
Naast de mogelijkheid om het WGA-risico te verzekeren via het UWV, kunt u ervoor kiezen om dit via een private verzekering te laten lopen. Wilt u eigenrisicodrager worden, dan kunt u dat vanaf 1-1-2017 alleen voor zowel de vaste als voor tijdelijke medewerkers tezamen.

U bent als eigenrisicodrager verantwoordelijk voor:

  • Loondoorbetaling tijdens het dienstverband
  • Wettelijk verplichte WGA-uitkeringen
  • Poortwachterverplichtingen Ziektewet
  • Re-integratiebegeleiding

Het voordeel van eigenrisicodrager zijn is dat u als werkgever optimaal regie houdt over het verzuim-, arbeidsongeschiktheids- en re-integratieproces inlcusief de hieraan verbonden kosten. Hierdoor kunt u goedkoper uit zijn.

Bent u al eigenrisicodrager WGA?

Terugkeer naar UWV
Bent u al eigenrisicodrager en kiest u ervoor om het WGA risico weer via het UWV te verzekeren? Dan blijft u minimaal drie jaar in het publieke bestel. Pas na deze periode kunt u opnieuw de keuze voor een publieke of private verzekering maken.

Overstappen
Als u van verzekeraar wilt wisselen, dan kan dit op het moment dat de verzekeringspolis van de huidige verzekeraar dit mogelijk maakt. De nieuwe of bestaande verzekeraar moet dan een nieuwe garantieverklaring afgeven aan de Belastingdienst en de oude verzekeraar moet deze intrekken. Zonder geldige garantieverklaring bent u weer verzekerd bij het UWV.

Altijd belangrijk

Om onnodige kosten te voorkomen is preventie belangrijk. Dit geldt voor alle werkgevers, eigenrisicodrager of niet. Welke preventiemaatregelen kunt u nemen?

  • Neem als werkgever zelf de regie bij verzuim.
  • Laat u bij complex verzuim ondersteunen door ervaren experts als het gaat om activering.
  • Zet activering in voordat een medewerker ziek uit dienst gaat. Een goede claim-arbeidsdeskundige kan samen met u hierop sturen.
  • Het activeren van zieke medewerkers met mogelijkheden werkt voor herstel het allerbeste.
  • Laat uw zieke (ex-)medewerkers begeleiden door een Juridisch Casemanager met verstand van de Ziektewet. Een goede casemanager kan de bedrijfsarts goed aansturen door middel van gerichte vraagstellingen.
  • Ontwikkel beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Met het eigenrisicodragerschap, het nemen van uw verantwoordelijkheden en een gerichte aanpak kunt u aanzienlijke kosten besparen. SV Land kan u ondersteunen met de inzet van een Arbeidsdeskundige, Casemanager of Jurist Sociale Zekerheid.

Onafhankelijk advies van SV Land

Voordat u een keuze maakt om eigenrisicodrager te worden is het raadzaam om SV Land de risico’s en mogelijkheden te laten controleren. Ook bij het overstappen van verzekeraar of terugtreden naar UWV is een onafhankelijk Advies Eigenrisicodragerschap WGA altijd verstandig.

Onze rapportage biedt u én uw intermediair de onmisbare informatie voor een weloverwogen keuze om wel of niet over te gaan op het eigenrisicodragerschap en om een beoordeling uit te voeren op de aangeboden verzekeringsoffertes.

Meer informatie

Heeft u vragen over de wijzigingen per 1 januari 2017 of wenst u ondersteuning? Ons team van adviseurs helpt u graag. U kunt contact opnemen met ons kantoor 079-3634400 of een e-mail sturen naar info@svland.nl.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief