Meer doen met garantiebanen

Al te snel belanden Wajongers bij de gemeentelijke groenvoorziening of de schoonmaak. Een pilot in Wijchen leert hoe mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zelfs beleidsbedewerkers werk uit handen kunnen nemen.

Processen opgesplitst
De overheid gaat de komende jaren 25 duizend banen creëren voor mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. In het bedrijfsleven worden dan productieprocessen opgesplitst, maar hoe maak je functies bij de overheid waar geen tastbaar product wordt gemaakt, als het geen geld mag kosten en er geen sprake mag zijn van verdringing? Om antwoord te vinden op die vraag, deed de gemeente Wijchen mee aan de landelijke pilot ‘functiecreatie’. Binnen de gemeente moeten dit jaar 2,5 fte ingevuld worden door mensen met een arbeidshandicap.

Lastiger bij beleidsafdeling
Commercieel Manager Mary van de Looij van Sw-bedrijf Breed heeft veel ervaring met arbeidsbemiddeling. Ze was daarom de aangewezen persoon om binnen de gemeente te kijken waar er mogelijkheden liggen. ‘Normaal loop ik dan een dagdeel mee en omschrijf precies welke taken door wie gedaan worden en hoe lang dat duurt. Vervolgens leg ik de functieomschrijvingen van iedereen erbij. Bij een beleidsafdeling is dat wat lastiger, want het is niet erg nuttig om een dag naast iemand te zitten die achter de computer aan het werk is. Daarom heb ik vooral met mensen gesproken.’

Concentreren op echte taken
Ze begon bij drie gemeentelijke sectoren; bouwen en leefomgeving, openbare werken en sociale zaken. Al snel bleek dat vooral bij afdeling Bouwen en Leefomgeving de BAG-taken (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) vaak blijven liggen en de werkdruk enorm hoog was. Sterker nog, bij de eerste de beste sector die onder de loep genomen werd, werd een functie gecreëerd die binnenkort wordt ingevuld. De beleidsmedewerkers kunnen zich concentreren op hun echte taken, de persoon met een arbeidsbeperking heeft een baan en de gemeente krijgt al het werk gedaan.

Taken van een aantal mensen
‘Ook beleidsmedewerkers houden zich soms bezig met koffie en thee klaarzetten voor een vergadering en het printen van stukken’, vertelt Bert de Koning programma-adviseur Werk en Inkomen bij de gemeente Wijchen. ‘Als je die taken van een aantal mensen samen pakt, kun je een functie creëren en kan de beleidsmedewerker doen waar hij goed in is.’

Kosten en baten
Natuurlijk kost zo’n nieuwe persoon op een gecreëerde functie geld. De Koning: ‘Maar als het Wijchen bijvoorbeeld lukt om aan alle wettelijke eisen en termijnen te voldoen, en de dienstverlening verbeterd wordt, is dat direct winst.’ Voor de echte harde resultaten, wordt voor de pilot in Wijchen nu een business case opgezet. Daarin worden de kosten en baten op een rijtje gezet. Voor het eerste jaar wordt de betaling van de persoon die binnenkort aan de slag gaat gefinancierd uit de reserve die de gemeente heeft op het BUIG budget (inkomen). Na 2015 zullen de kosten voor een deel uit de gemeentebegroting moeten komen.

Wij komen helpen
De negatieve gedachten over kosten en tijd zijn niet de enige beren op de weg, ervaart De Koning. ‘Als mensen niet weten wat functiecreatie is, denken ze al snel dat hun functie niet geschikt is om taken uit te halen. Maar als je het brengt op de manier “wij komen jullie helpen” dan staan mensen er anders tegenover. We kijken ook niet naar functie van mensen maar naar processen. Dat maakt het minder bedreigend.

Lees het hele artikel en de reactie van de beleidsadviseur van de afdeling Bouwen en Leefomgeving in BB Magazine (inlog)

Bron: Binnenlands Bestuur

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief