Meer verzuim door psychische klachten in 2012

In 2012 waren werknemers voor het eerst minder vaak en minder lang thuis. In 2011 was het gemiddelde verzuim al gedaald vanwege de economische crisis. De crisis zorgt echter ook voor een stijging van het verzuim als gevolg van psychische klachten. Dat blijkt uit een analyse van arbodienstverlener 365.

Het gemiddelde verzuim in 2012 was 4,1% en duurde 23 dagen. In 2011 was dit 4,5% en 25 dagen. De daling is waarschijnlijk te verklaren doordat werknemers nu het gevoel hebben hun baan eerder kwijt te raken dan vóór de crisis. Ondanks de gemiddelde daling, zorgt de crisis ook voor een stijging van het verzuim als gevolg van psychische klachten. In 2012 viel één op de drie werknemers langdurig uit vanwege psychische klachten. In 2011 gold dit voor één op de vijf werknemers.

Psychische klachten door hoge werkdruk

Als gevolg van de financiële crisis geldt voor veel organisaties dat ze dezelfde hoeveelheid werk moeten verzetten met minder werknemers. Voor werknemers betekent dit een hogere werkdruk en minder mogelijkheden om hun werk te verdelen. Naast hun zorgen over hun privésituatie waarin ze vaak ook te maken hebben met financiële druk, levert dit behoorlijk wat stress op met langdurig verzuim als gevolg. In 2012 gold dat vooral voor 30- tot 34-jarigen die vaak én een jong gezin hebben én een drukke baan combineren met een druk sociaal leven.

Herhaaldelijk langdurige uitval is financieel nadelig

Werknemers die uitvallen, hebben niet alleen voldoende tijd nodig om te herstellen. Ze moeten vooral ook leren om anders om te gaan met werkdruk. Gebeurt dit niet, dan blijft de kans op uitval bij hoge werkdruk aanwezig. Op de lange termijn is herhaaldelijk langdurig uitvallen financieel nadelig. Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters zijn werkgevers per 1 januari 2014 immers ook financieel verantwoordelijk voor werknemers die ziek uit dienst gaan tijdens de proeftijd of na afloop van een tijdelijk contract.
Het is dus de moeite waard om een werknemer bij een eerste uitval goed te begeleiden en de tijd te geven. Maak tijdens de begeleiding duidelijk wat u en de werkgever van de werknemer verwachten en op welke termijn. Laat het echter aan de werknemer over hoe hij zijn werk plant om aan deze verwachtingen te kunnen voldoen.

Bron: Arbo Rendement

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief