Meer Wajongers aan het werk met loondispensatie bij reguliere werkgevers

Het aantal werkende Wajongers is tussen 2008 en 2011 toegenomen van 46.000 tot 54.000. De toename is geheel bij reguliere werkgevers tot stand gekomen. Bij een steeds groter deel van deze werkende Wajongers is loondispensatie toegekend: tussen 2008 en 2011 steeg dit van 33% naar 41%. “Het lijkt erop dat werken na een toekenning loondispensatie duurzaam is:  zes van de tien Wajongers die met loondispensatie aan de slag zijn gegaan, werken drie jaar later nog steeds of weer”, aldus UWV waar de cijfers van afkomstig zijn.

Loondispensatie houdt in dat een werkgever tijdelijk minder dan het wettelijk minimum loon hoeft te betalen als een werknemer minder productief is vanwege zijn arbeidsbeperkingen.

Toegang tot de arbeidsmarkt bieden

UWV zet het instrument al jaren in bij het plaatsen van jonggehandicapten bij reguliere werkgevers. Het gaat dan om personen met een Wajonguitkering of om jongehandicapte werknemers onder de 18 jaar. Het doel is om deze (wa)jongeren die niet het wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen toegang te bieden tot de arbeidsmarkt.

Belangrijkste bevindingen

De belangrijkste bevindingen uit het UWV-memo over de inzet van loondispensatie bij Wajongers en op werkbehoud en loonontwikkeling zijn:

•Het aantal toekenningen loondispensatie is verdubbeld tussen 2008 en 2011.

•Het aantal werkende Wajongers bij reguliere werkgevers is toegenomen tussen 2008 en 2011 van 20.600 naar 28.600. Bij een steeds groter deel van deze werkende Wajongers heeft UWVloondispensatie toegekend.

•Het merendeel van de Wajongers die met loondispensatie aan de slag gaan, werkt één jaar later nog of weer, al dan niet bij dezelfde werkgever. Zes op de tien werken ook na drie jaar nog steeds of weer.

•Bij 40% van de Wajongers die drie jaar na de toekenning loondispensatie nog werken bij dezelfde werkgever nam het loon toe. Bijna tien procent verdient drie jaar na het moment van de toekenning van loondispensatie inmiddels het wettelijk minimumloon of meer.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief