Mensen in financiële problemen door tekort keuringsartsen bij UWV

Door een tekort aan keuringsartsen bij het UWV zijn zeker tientallen mensen in financiële problemen gekomen. Ze moeten bedragen tot 15.000 euro terugbetalen aan de uitkeringsinstantie, schrijft De Telegraaf.

Het UWV laat in een reactie aan de NOS weten dat het de problemen herkent en erkent, en dat het in overleg met het ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid aan een ‘passende oplossing’ werkt. Daar verwacht het binnenkort meer over te kunnen vertellen. Verder zegt de instantie in sommige gevallen het geld toch niet terug te vragen, als mensen daardoor in de problemen zouden komen.

Oplopende wachttijden

Het aantal aanvragen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) stapelt zich op bij het UWV. Omdat er te weinig artsen zijn om mensen te keuren, duurt het soms wel tot een jaar voordat het UWV over een aanvraag beslist. Wettelijk staat daar een termijn van twee maanden voor.

Om de wachtperiode te overbruggen, keert het UWV alvast een voorschot uit. Maar als de uitkeringsaanvraag uiteindelijk wordt afgewezen, moeten mensen het bedrag terugbetalen.

Volgens het UWV is dat in ongeveer 15 procent van de verstrekte voorschotten het geval. Afgelopen jaar ging het om zo’n 1600 mensen, die gemiddeld zo’n 3000 euro moesten terugbetalen.

Vervelende verrassing

Door de lange wachtperiode is het bedrag aan voorschotten bij sommige mensen opgelopen tot 15.000 euro. En wie ervan uitging dat het bedrag terecht was uitgekeerd, kan voor een vervelende verrassing komen te staan en in grote financiële problemen komen als alles moet worden terugbetaald.

De Landelijke Cliëntenraad (LCR) van het UWV luidt de noodklok en heeft een meldpunt ingesteld waar al tientallen klachten zijn binnengekomen. “Hier moet echt een oplossing voor komen”, zegt Peter van Leeuwen van de LCR in De Telegraaf. “Het kan niet zo zijn dat een capaciteitsprobleem bij het UWV financieel wordt afgewenteld op burgers.”

Gemiddeld 3000 euro

“Mijn klanten zijn de wanhoop nabij”, zegt een reïntegratiecoach in de krant. Sommige coaches adviseren mensen om geen voorschot te nemen tijdens de wachtperiode als ze het geld niet per se nodig hebben, maar de kans bestaat dan dat de aanvrager het recht op een WIA-uitkering verspeelt.

Via een woordvoerder laat het UWV nog aan de NOS weten dat mensen niet altijd al het voorgeschoten geld hoeven terug te betalen, als ze daardoor in de problemen zouden komen. “Als mensen moeten terugbetalen wordt daarom altijd zoveel mogelijk rekening gehouden met hun persoonlijke en financiële omstandigheden. Dat kan leiden tot een ruime betalingsregeling. Als er geen afloscapaciteit is, kan het zelfs leiden tot een opschorting of uiteindelijk kwijtschelding van de invordering. UWV heeft hierover persoonlijk contact met mensen.”

Oplossing?

Bij SV Land is het mogelijk om specialisten in te huren. Dit kan een RCCM’er onder taakdelegatie of een Arbeidsdeskundige zijn. Deze kunnen de oplopende tijden voor u als werkgevers aanzienlijk verkorten. Neem vrijblijvend eens een kijkje op onze detacheringspagina. Bij interesse, bel of mail gerust!

Bron: NOS.nl

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief