Minder overtredingen inlichtingenplicht UWV, maar hogere boetes

In de eerste vier maanden van 2013 heeft UWV in totaal 12.700 overtredingen van de inlichtingenplicht opgespoord. Een daling van drieduizend ten opzichte van dezelfde periode in 2012 terwijl het aantal uitkeringsgerechtigden is gestegen. De schadelast als gevolg van deze overtredingen is 22,9 miljoen euro met een boetebedrag van 3 miljoen euro. Het gemiddelde boetebedrag dat UWV dit jaar heeft opgelegd is 285 euro. In dezelfde periode vorig jaar was dit gemiddeld 139 euro.

De stijging van het gemiddelde boetebedrag is het gevolg van de nieuwe boetewetgeving die op 1 januari 2013 is ingegaan. UWV vordert bij een overtreding het teveel uitgekeerde bedrag terug, met daar bovenop een boete van 100 procent. Wanneer dezelfde persoon binnen vijf jaar opnieuw een overtreding maakt wordt de boete 150 procent. Indien een uitkeringsgerechtigde een wijziging zelf meldt, maar dit buiten de wettelijke termijn doet en de schadelast onder 2000 euro ligt wordt de schadelast teruggevorderd en een minimumboete van 150 euro opgelegd.

Gemiddeld boetebedrag wordt hoger

UWV verwacht dat het gemiddelde boetebedrag dit jaar flink zal stijgen. In de eerste vier maanden van dit jaar zijn nog veel zaken afgehandeld op basis van de oude wetgeving waardoor het gemiddelde boetebedrag relatief laag uitvalt. In deze periode zijn 575 overtredingen volgens de nieuwe wetgeving afgehandeld met een boetebedrag van 1,2 miljoen euro. Het gemiddeld boetebedrag van 285 euro zal op basis van de eerste berekeningen oplopen tot boven de 2000 euro. Het hoogste opgelegde boetebedrag was 27.252 euro.

Boete vaak eenvoudig te voorkomen

Uitkeringsgerechtigden worden bij inschrijving gewezen op de rechten en plichten die bij een uitkering horen. Ook over de nieuwe boetewetgeving zijn uitkeringsgerechtigden geïnformeerd. Bob Strang, verantwoordelijk voor het handhavingsbeleid bij UWV: “We merken dat het overgrote deel van de uitkeringsgerechtigden zich houdt aan zijn verplichtingen. Dat blijkt ook uit het dalend aantal overtredingen. Toch zien we ook een groep die wijzigingen wel bij ons meldt, maar dat buiten de wettelijke termijn doet. Wanneer daar geen goede reden voor is, zijn we genoodzaakt een boete op te leggen. Vervelend, want het is eenvoudig te voorkomen door tijdig een wijziging aan ons door te geven.”

Bron: Persbericht UWV

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief