Minder werklozen in kunst dan voorspeld

Het aantal werknemers dat werkloos is geraakt door de bezuinigingen van het vorige kabinet op de kunstsubsidies, is veel lager dan het voorspelde aantal. Dat meldt NRC Handelsblad vandaag.

Door belangenorganisaties in de kunstsector, zoals de vakbond FNV Kiem en de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten, werd eind 2011 ingeschat dat 3.000 mensen werkloos zouden worden door de bezuinigingen van 200 miljoen euro van het eerste kabinet Rutte op de cultuursector. Uitkeringsinstituut UWV kreeg vorig jaar van het ministerie van OCW 3,8 miljoen euro om deze mensen te begeleiden bij het zoeken van nieuw werk. Na intensief speuren zijn 600 mensen met een WW-uitkering gevonden die ontslagen waren bij een door het ministerie gesubsidieerde culturele instelling.

Tot nu toe zijn er 240 mensen begeleid door het UWV, dat hiervoor in Amsterdam een Servicepunt Kunst & Cultuur heeft opgezet. De meesten krijgen nog steeds hulp in de vorm van individuele begeleiding, groepsgesprekken en korte trainingen, zoals een workshop netwerken en social media. Van hen hebben 26 mensen een nieuwe vaste baan gevonden.

Toch vindt het UWV het project niet mislukt. Veel mensen vinden geen vaste baan, maar wel kortlopende opdrachten. Het uitkeringsinstituut stelt dat er veel verborgen werkloosheid in de culturele sector is. Veel mensen hebben geen vast dienstverband, maar werken als freelancer of zzp’er. Die mensen zijn door de bezuinigingen mogelijk wel hun werk kwijtgeraakt, maar het uitkeringsinstituut mag ze van het ministerie niet begeleiden. Ook mensen die ontslagen werden bij een culturele instelling die subsidie kreeg van een fonds, gemeente of provincie komen niet in aanmerking voor de begeleiding.

Van de 600 mensen die wel tot de doelgroep behoorden, wilde meer dan de helft geen hulp, omdat ze zelf hun weg vinden, stoppen met werken, met pensioen gaan of hun geluk in het buitenland beproeven.

De verwachting van het UWV is dat het aantal werklozen in de cultuursector de komende tijd nog zal oplopen, omdat er podiumgezelschappen en andere culturele instellingen zijn die nu nog draaien op reserves, maar dat niet zullen volhouden. Het UWV heeft toestemming gekregen de begeleiding dit jaar voort te zetten. Het budget van 3,8 miljoen euro is nog lang niet op; tot nu toe is 700.000 euro uitgegeven, ongeveer 3.000 euro per persoon. Het UWV hield rekening met de inzet van zo’n dertig medewerkers voor de begeleiding. Dat zijn er nu zeven.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief