Minieme stijging van premies AOV’s

Het gemiddelde premieniveau in de markt voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is het afgelopen jaar nauwelijks gestegen, blijkt uit het Special Item van MoneyView over AOV’s. Achmea kreeg dit jaar voor het eerst vijf sterren voor de voorwaarden.

Uit de vergelijking met een jaar eerder bleek dat de gemiddelde premie slechts 0,75% was gestegen. Wel zitten er onderling grote verschillen tussen de verschillende premies. MoneyView schrijft: “De hoogte van de premie hangt, zoals hierboven te zien is, behalve van de wachttijd ook (sterk) af van de mogelijkheid het verzekerd bedrag en/of de uitkering te indexeren. De verschillende keuzemogelijkheden bij indexatie leveren grote onderlinge premieverschillen op. Het verschil tussen de duurste en goedkoopste aanbieder bij een verzekering die niet geïndexeerd wordt, is 51%. Bij uitsluitend een indexering op de uitkering ligt dit verschil bijna op hetzelfde niveau, namelijk 45%. Deze verschillen worden echter meer dan gehalveerd als zowel het verzekerd bedrag als de uitkering wordt geïndexeerd. Het duurste product is dan 19% duurder dan het goedkoopste product. De grootste premieverschillen zijn zichtbaar bij bijvoorbeeld administratieve beroepen, die in de laagste beroepsklasse vallen.”

Sterren
MoneyView deelde zoals gebruikelijk ook weer vijf sterren uit, de zogenaamde ProductRatings. Achmea kreeg voor het eerst vijf sterren voor de voorwaarden, met de labels Avéro, Interpolis en Centraal Beheer. Deze labels krijgen alle drie de vijf sterren omdat de producten identiek zijn. Ook Aegon en Generali kregen op dit onderdeel de maximale score. Op het gebied van prijs werden aan slechts twee verzekeraars de vijf sterren uitgedeeld: Allianz en Reaal.

Execution only
MoneyView liet ook zijn licht schijnen op het initiatief van Zelf, onderdeel van Vivat Verzekeringen, dat een eerste execution only AOV introduceerde. Deze verzekering kent een standaard dekking zonder keuzemogelijkheden. MoneyView vraagt zich af of het nieuwe initiatief een vervolg gaat krijgen: “Of deze nieuwe ontwikkeling ook leidt tot een nieuwe trend zal de komende periode moeten uitwijzen: aangescherpte wet- en regelgeving heeft er in de afgelopen jaren toe geleid dat advisering door een (on)afhankelijk adviseur of door de aanbieder van het AOV-product juist steeds belangrijker gevonden wordt door toezichthouders. Zelf kiest ervoor om tegen deze tendens in een AOV zonder enige vorm van advies aan te bieden. Het is voorlopig nog de vraag in hoeverre andere aanbieders dit voorbeeld zullen volgen.”

Bron: AMweb.nl

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief