Minimum aantal arbeidsgehandicapten in dienst

PvdA en VVD zijn van plan om de Participatiewet in te voeren. Voor middelgrote en grote organisaties betekent dit dat zij er een nieuwe verplichting bij krijgen: een quotumregeling voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten. Houdt een werkgever zich niet aan dit quotum, dan kan hij een boete verwachten. Deze regeling moet vanaf 1 januari 2015 in werking treden.

Arbeidsgehandicapten moeten zo veel mogelijk bij reguliere werkgevers aan de slag. Het quotum voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten wordt vanaf 1 januari 2015 geleidelijk – over een periode van zes jaar – ingevoerd. De regeling geldt voor organisaties met 25 werknemers of meer. Een werkgever die zich niet aan het quotum houdt, kan een boete krijgen. Voor de hele doelgroep wordt straks een systeem van loondispensatie ingevoerd, waarbij een werkgever minder dan het wettelijk minimumloon mag betalen als een werknemer door een arbeidsbeperking minder productief is. Via de gemeente kan de werknemer in aanmerking komen voor een aanvulling op het loon.

De Participatiewet – vervanger van de Wet werken naar vermogen (WWNV) – wordt al eerder ingevoerd, namelijk per 1 januari 2014. Vanaf die datum komen alleen nog volledig en duurzaam arbeidsongeschikte jongeren in aanmerking voor de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong). Jongeren die niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, vallen vanaf dan onder de nieuwe Participatiewet. De huidige Wajongers en WSW’ers (mensen die onder de Wet sociale werkvoorziening vallen) worden – in tegenstelling tot wat in de Wet werken naar vermogen (WWNV) werd voorgesteld – niet herkeurd.

Voor de invoering van de WWNV bestonden vergevorderde plannen. Het wetsvoorstel werd dit voorjaar echter controversieel verklaard toen het kabinet viel. In het regeerakkoord komt het voorstel nu in aangepaste vorm terug. De Participatiewet vervangt de WSW, de Wet werk en bijstand (WWB) en een deel van de Wajong.

Bron: Rendement

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief