Minister Asscher spreekt Eurocommissaris Thyssen over fatsoenlijk werk

De gulden regel van gelijk loon voor gelijke arbeid op dezelfde werkplek, zou overal in Europa moeten gelden. Dat heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanmiddag bepleit bij de nieuwe Eurocommissaris Thyssen, van Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit. Asscher gaf aan dat voor het Nederlands voorzitterschap van de EU (eerste helft 2016) zijn prioriteit ligt bij het werken aan een fatsoenlijke Europese arbeidsmarkt.

Minister Asscher heeft in het gesprek aandacht gevraagd voor het brede probleem van sociale dumping. In dat kader heeft hij onder andere gepleit voor een aanpassing van de detacheringsrichtlijn om verschillen in lonen tussen nationale en gedetacheerde werknemers uit andere EU-landen te verkleinen.

Asscher en Thyssen zijn het eens dat het in te stellen ‘platform zwartwerk’ een belangrijke stap in de strijd tegen sociale dumping is. Een spoedige start en ambitieuze invulling is gewenst. De minister heeft tevens het standpunt overgebracht om de ketenaansprakelijk voor de bouw (handhavingsrichtlijn, waar de Raad vorig jaar mee akkoord is gegaan) uit te breiden naar andere economische sectoren. Ook heeft Asscher aangedrongen op de aanpak van postbusondernemingen. Asscher was in Brussel om met eerste Vicepresident Timmermans te praten en kennis te maken met Eurocommissaris Thyssen.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief