Minister Asscher: ‘taboe rond kanker en werk doorbreken’

De taboes rondom het werken met kanker moeten doorbroken worden, zodat (ex)kankerpatiënten weer aan de slag kunnen. Er komt daarom meer aandacht voor de mogelijkheden en onmogelijkheden om te werken tijdens en na kanker. Kanker en werk blijkt in de praktijk een lastig en gevoelig onderwerp om te bespreken voor werkgevers en werknemers. Om tot goede afspraken te komen is het nodig dat het onderwerp besproken wordt.

Dat schrijft minister Asscher van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij maatregelen aankondigt om het werken met kanker makkelijker te maken. Er wordt daarbij zoveel mogelijk aangesloten bij initiatieven die al genomen zijn om werknemers met kanker en hun werkgever te ondersteunen en te begeleiden. Zo komt er een onderzoek naar ervaringen van werkgevers en werknemers op de werkvloer. De resultaten daarvan worden in het najaar bekend gemaakt om helder te hebben welke problemen werkgever en werknemer in de praktijk hebben als een werknemer kanker krijgt, waar werkgever en werknemer (specifiek) behoefte aan hebben en welke oplossing zij gekozen hebben.

Minister Asscher is bereid om te onderzoeken of het mogelijk is om een proef te doen met een zogenoemde no riskpolis. Verwacht wordt dat werkgevers hierdoor iemand met kanker eerder zullen aannemen en makkelijker inspannen voor re-integratie, doordat de werkgever geen financieel risico loopt.

De maatregelen vloeien voort uit de aanbevelingen van een speciaal ingestelde werkgroep. Die bestaat onder meer uit werkgevers en werknemers, patiëntenverenigingen, wetenschappers, UWV, re-integratiebedrijven Verbond van Verzekeraars, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. Zij hebben in kaart gebracht wat nodig is om deze groep mensen aan de slag te krijgen en te houden.

Kanker komt steeds vaker voor, maar door betere behandelmethoden is het minder vaak een dodelijke ziekte. Steeds meer mensen die kanker hebben of hebben gehad willen hun werk houden, terwijl zij niet altijd helemaal genezen zijn. Werkgevers worden steeds vaker geconfronteerd met werknemers die kanker hebben.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief