Modernisering Ziektewet niet controversieel

De beoogde invoeringsdatum van het wetsvoorstel beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (33 241) is 1 januari 2013. Invoering van een onderdeel van het wetsvoorstel (wijziging van de financieringsstructuur van de ZW en WGA) vindt gefaseerd plaats vanaf 1 januari 2013 en in latere jaren.

Met het oog op de invoering van de onderdelen per 1 januari 2013 is het gewenst dat het wetsvoorstel voor het zomerreces door de Tweede Kamer wordt behandeld. Dit is mede van belang omdat per 1 januari 2013 al enkele wijzigingen worden doorgevoerd in de financieringsstructuur van de Ziektewet. Werkgevers moeten voor 1 oktober 2012 een eventuele aanvraag voor eigenrisicodragerschap per 2013 hebben ingediend. Het is voor werkgevers van belang – om een goede afweging te kunnen maken – dat vóór 1 oktober duidelijkheid bestaat over de wijzigingen in wet- en regelgeving.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief