Niet de arts in kwestie

Moet een arbodienst aan de werkgever meedelen dat een werknemer een WAO-verleden had?

Een werknemer met een WAO-verleden heeft een zogenaamde no-riskstatus. Hierdoor kan hij aanspraak maken op ziekengeld van het UWV op grond van artikel 29b van de Ziektewet. Dit levert de werkgever een aanzienlijke financiële besparing op voor wat betreft de loondoorbetaling tijdens ziekte. In een recente zaak stelt een werkgever de arbodienst aansprakelijk, omdat de bedrijfsarts van de arbodienst niet heeft gemeld dat de werknemer een no-riskstatus had.

Toen de werknemer ziek was heeft de werkgever het loon van deze werknemer doorbetaald. De reden was dat hij niet op de hoogte was van de no-riskpolis. De bedrijfsarts was van de arbodienst was dit wel en om deze reden vorderde de werkgever het loon van de arbodienst.

Medisch geheim
De arbodienst deed een beroep op het medisch beroepsgeheim. De rechter oordeelt dat de bedrijfsarts de informatie over de no-riskpolis wel had moeten verstrekken en dat deze informatie niet onder het medisch geheim valt.

Over de hoogte van de schade wordt nog doorgeprocedeerd. Of er hoger beroep wordt aangetekend is nog niet bekend.

Uitgebreide verantwoordelijkheid
Deze uitspraak rekt de reikwijdte van de aansprakelijkheid van de arbodienst op. Juridisch is het echter de vraag of het uitvragen van de no-risk valt onder de contractuele afspraken tussen werkgever en arbodienst. Als dat niet zo is kan de arbodienst in principe ook niet aansprakelijk zijn. Veelal is dit echter niet met zoveel woorden in de contracten vastgelegd. Het is dus verstandig om dit wél te regelen.

Overigens heeft de werkgever na de proeftijd altijd de mogelijkheid om te vragen naar een no-riskpolis. De werknemer is verplicht om hier op te antwoorden. Kortom bij een aanstelling van een medewerker zouden P&O-afdelingen een actieve rol moeten spelen bij het vaststellen van de status no-risk. Zoals hierboven te lezen is kan dit veel geld besparen.

Auteur: Robert van Dijk, initiatiefnemer SV Café en mede-oprichter SV Land

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief