Nader rapport wetsvoorstel tot wijziging van de Ziektewet

Minister Kamp (SZW) zendt de Tweede Kamer het ‘Nader rapport’ bij het voorstel van wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters).

Het kabinet wil uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband die ziek zijn, sneller aan het werk krijgen. Met het wetsvoorstel wordt het terugdringen van het langdurig ziekteverzuim en de instroom in de WIA door vangnetters o.a. gerealiseerd door de prikkel voor de vangnetter om weer aan het werk te gaan te vergroten, de financiële betrokkenheid van de werkgever te vergroten en snellere werkhervatting te bevordering.

Lees de stukken

Kamerstuk: Nader rapport
(PDF)
Kamerstuk: Voorstel van wet (PDF)

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief