Nederland en België starten gegevensuitwisseling om fraude met uitkeringen te stoppen

Nederland en België hebben vandaag een nieuwe stap gezet om grensoverschrijdende fraude op de sporen. Het gaat om bijstands- en werkloosheidsuitkeringen. Staatssecretaris Van Ark en de Belgische staatssecretaris De Backer ondertekenen vandaag een overeenkomst hierover.

Het UWV en Stichting Inlichtingenbureau, informatieknooppunt voor gemeenten, gaan vanaf nu gegevens met België uitwisselen. Met deze samenwerking lopen de Benelux landen voorop in Europa.

Het delen van informatie is nodig om misbruik van sociale voorzieningen tegen te gaan. Staatssecretaris Van Ark en minister Koolmees stuurden de Tweede Kamer vandaag een brief waarin zij uiteenzetten hoe zij fraude op het terrein van de sociale zekerheid en arbeidswetten de komende periode gaan bestrijden.

In het regeerakkoord worden extra middelen voor de handhavingsketen van de Inspectie SZW vrijgemaakt. Dit omdat een eerlijke arbeidsmarkt en gezond en veilig werken net zo belangrijk zijn als fraudebestrijding. Het meerjarenplan van de Inspectie SZW volgt dit najaar.

Download Kamerbrief inzake handhavingskoers SZW 2018 – 2021

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief