Niet iedere Wajonger krijgt een fysieke herkeuring

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs laten weten dat niet alle Wajongers een fysieke herkeuring krijgen na de invoering van de Participatiewet. Wel worden de dossiers van alle Wajongers nog eens bekeken.

Per 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Onderdeel van deze wet is de aanpassing van de Wajong. Alleen Wajongers die duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn, blijven het recht op een Wajong-uitkering behouden. In het sociaal akkoord staat dat alle Wajongers opnieuw gekeurd worden, maar nu heeft Klijnsma aangegeven dat dit niet geldt voor Wajongers waarvan nu al duidelijk is dat zij niet meer kunnen werken.

Ernstig chronisch zieken hoeven niet naar de keuring

De herkeuring bestaat uit een fysieke keuring bij een keuringsarts. Ernstig chronisch zieken of gehandicapten waarvan onmiskenbaar is dat zij niet meer kunnen werken, hoeven niet fysiek herkeurd te worden. Alleen hun dossier wordt nog een keer doorgenomen.

De Participatiewet moet er voor zorgen dat werkgevers samen met de overheid extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidshandicap (zie ook het bericht ‘Participatiewet gaat in per 1 januari 2015’). Uit de begrotingsafspraken tussen VVD en PvdA en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP blijkt dat werkgevers in 2014 al 5.000 banen voor arbeidsgehandicapten moeten scheppen. Eerder was dit 2.500. Hierover kon u al lezen in het bericht ‘Wat staat er in het begrotingsakkoord?’. In november wordt naar verwachting het wetsvoorstel gepresenteerd.

Bron: ArboRendement

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief