Nieuw kennisdocument Wet Banenafspraak en Quotumheffing

Het Ministerie SZW heeft een nieuwe versie van het Kennisdocument Wet Banenafspraak en Quotumheffing gepubliceerd. Dit document geeft antwoord op veel gestelde vragen over de Banenafspraak en Quotumregeling.

De volgende zaken worden besproken:

  • de afspraak uit het sociaal akkoord
  • de doelgroep
  • om welke banen het gaat
  • het monitoren van de extra geplaatste mensen met een arbeidsbeperking
  • welke banen tellen mee en welke niet
  • ondersteuning aan werkgevers
  • het verschil tussen de Banenafspraak en de Quotumregeling
  • de quotumheffing.

Over de Banenafspraak
In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. In totaal gaat het om 125.000 extra banen (ten opzichte van de peildatum 1 januari 2013) die voor deze mensen die in 2026 gerealiseerd moeten zijn: 100.000 in de marktsector en 25.000 bij de overheid. De banenafspraak is een landelijke afspraak. Op landelijk niveau wordt gekeken of de werkgevers in de sector overheid en de werkgevers in de sector markt de aantallen hebben
gerealiseerd die voor hun sector gelden.

De wet regelt een aantal belangrijke zaken die je nodig hebt om de mensen uit de doelgroep op de banen te plaatsen en om te monitoren of de werkgevers de extra banen in een jaar hebben gerealiseerd. Het tweede deel van de afspraak uit het sociaal akkoord is de Quotumregeling. De Quotumregeling kan ingaan als het aantal banen in de banenafspraak
niet wordt gehaald. De wet regelt ook een aantal zaken voor de mogelijke situatie dat deze quotumheffing er komt.

Download het kennisdocument (PDF)

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief