Nieuwe campagne moet boetes uitkeringsontvangers voorkomen

In de eerste week van oktober start de campagne ‘Werken en een uitkering’. Met deze campagne wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met UWV en gemeenten uitkeringsontvangers wijzen op de verplichting om gewerkte uren en inkomsten uit bijvoorbeeld uitzendwerk te melden. Het niet (tijdig) melden ervan is strafbaar. Doordat uitkeringsinstanties hun bestanden koppelen aan gegevens van uitzendbureaus en de Belastingdienst, komt fraude vanzelf aan het licht. De boetes voor fraude gaan vanaf 1 januari fors omhoog.

Niet alle uitkeringsontvangers zijn zich bewust van de regels omtrent het melden van inkomsten en gewerkte uren. Het is belangrijk dat zij ervan op de hoogte zijn dat zij hun inkomsten direct moeten melden bij hun uitkeringsinstantie. Zeker nu de nieuwe Fraudewet per 1 januari volgend jaar in werking treedt. Overtreders van sociale wetten worden dan aanmerkelijk strenger gestraft. Boetes worden vertienvoudigd en uitkeringsontvangers lopen het risico hun uitkering 5 jaar lang kwijt te raken, voor de bijstand is dat 3 maanden. Bij recidive is de boete niet alleen hoger, maar wordt de boete ook volledig verrekend met de uitkering.

Automatische bestandskoppeling

Uitkeringsontvangers zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van de juiste informatie aan hun uitkeringsinstantie. Door het koppelen van verschillende bestanden met o.a. gegevens van UWV, de Belastingdienst, uitzendbureaus, de Rijksdienst en SVB komt fraude vanzelf aan het licht. De uitkering wordt automatisch vergeleken met de inkomstengegevens van de Belastingdienst (maandelijks) en uitzendbureaus (wekelijks). Afwijkingen zijn reden voor een onderzoek.

‘Voorkom problemen. Weet hoe het zit’

De campagne ‘Werken en een uitkering’ bestaat uit een radiocommercial en advertenties in regionale dagbladen. Op websites die zich richten op jongeren of sites waar mensen op zoek zijn naar klussen of tijdelijk werk, zoals Marktplaats, worden banners geplaatst. Deze deelcampagne is onderdeel van de meerjarige campagne ‘Voorkom problemen. Weet hoe het zit’. Dit is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het ministerie voert deze campagne samen met de Sociale Verzekeringsbank (SVB), UWV, Belastingdienst en gemeenten. Met deze campagne wil het ministerie mensen bewust maken van de plichten op het gebied van sociale voorzieningen, arbeidsvoorwaarden en eerlijk en veilig werken.

 

Bron: Divosa

Zie ook:

Eerste Kamer akkoord met hardere aanpak uitkeringsfraude

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief