Nieuwe premiestelling sociale verzekeringen te complex

De voorgestelde regeling voor Ziektewet- en WGA-premies is complex en ondoorzichtig. De regeling onderscheidt drie groepen werkgevers. Elk van de drie groepen moet op een andere manier de premies vaststellen. Het Wijzigingsbesluit Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) moet volgens het demissionaire kabinet lastenneutraal plaatsvinden. Actal stelt in zijn advies echter vast dat hierover geen uitsluitsel wordt gegeven.

Collegevoorzitter Jan ten Hoopen: “De regeldrukgevolgen van dit besluit zijn nog onvoldoende in beeld gebracht. En de wijze van premiestelling is ingewikkeld en niet transparant. Het besluit introduceert een driedeling van werkgevers die niet aansluit op bestaande indelingen in andere wet- en regelgeving. De premiedifferentiatie ontmoedigt de doorgroei van kleine bedrijven.”

Breng regeldruk volledig in beeld

Actal adviseert het besluit pas verder te behandelen nadat de regeldruk volledig in beeld is gebracht, en duidelijk is hoe het kabinet de toename van de regeldruk compenseert.

Complexe premiedifferentiatie met pervers effect

Het kabinet stelt voor dat de Ziektewet- en WGA-premies wordt vastgesteld op basis van de loonsom van het bedrijf. Bij kleine bedrijven is de premie afhankelijk van gegevens uit de bedrijfssector, bij grote bedrijven zijn de individuele bedrijfsgegevens bepalend, en bij middelgrote bedrijven beide. Deze indeling naar bedrijfsomvang levert een pervers effect op. Wanneer een bedrijf door groei in een ‘hogere’ groep terechtkomt, moet het een andere vaststellingsmethode gaan toepassen. Het bedrijf moet dan zijn administratieve organisatie aanpassen. En dat brengt kosten met zich mee.

Eenvoud

Jan ten Hoopen: “De oplossing zit in eenvoud. Maak regelgeving minder ingewikkeld en voorkom zo onbedoelde, perverse effecten op economische groei. Regeldrukvermindering biedt een belangrijke mogelijkheid om de lasten voor bedrijven substantieel te verlagen. Regelgeving mag succesvolle bedrijven niet belemmeren in hun groei.”

Bron: ACTAL Adviescollege toetsing regeldruk

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief