‘Nieuwe wet maakt berekenen beslagvrije voet niet makkelijker’

Ook na een nieuw wetsvoorstel blijft het ingewikkeld om een bestaansminimum te berekenen voor mensen die veel schulden hebben en te maken krijgen met beslaglegging, stelt de Raad voor de Rechtspraak donderdag.

Wanneer er beslag wordt gelegd op het iemands inkomen, dan heeft diegene nog steeds recht op een bedrag om rond te komen. De systematiek voor het bepalen van dit bedrag, de beslagvrije voet, werd als te complex ervaren. Mensen met schulden moeten veel gegevens aanleveren, bijvoorbeeld over de toeslagen die ze ontvangen, de huur die ze betalen en hun inkomen. Dat gaat vaak mis, waardoor tienduizenden huishoudens te weinig overhouden om van te leven.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) stelt voor dit systeem te vereenvoudigen. Niemand hoeft dan meer gegevens aan te leveren en deurwaarders kunnen op een eenvoudige manier een berekening maken.

Wiskundige handigheid
Maar volgens de raad blijft de berekening van de beslagvrije voet na deze wetswijziging ingewikkeld. Ook de controle van de berekeningen door rechters wordt niet vereenvoudigd. De raad zegt het streven naar vereenvoudiging toe te juichen. “De nu voorgestelde regeling is echter alsnog erg gecompliceerd. De berekeningswijze, waar veel variabelen bij betrokken zijn, vereist een wiskundige handigheid die de meeste mensen niet hebben”, schrijft de Raad. “Vervolgens zijn ook nog allerlei correcties en aanvullingen mogelijk. Bovendien blijft het achterhalen van de benodigde informatie een struikelblok; niet alle gegevens zijn gemakkelijk voorhanden.”

Leefsituatie
In een reactie zegt staatssecretaris Klijnsma tegenover NU.nl dat de berekening van de beslagvrije voet wel degelijk eenvoudiger wordt. “Schuldenaars hoeven in het nieuwe systeem zelf geen gegevens meer aan te leveren, en juist bij die aanlevering gaat het nu vaak mis”, aldus de bewindsvrouw. “Het bedrag dat iemand met schulden minimaal moet overhouden om van te leven wordt straks alleen nog berekend op basis van leefsituatie en inkomen van de schuldenaar en eventueel van de partner.”

Bron: nu.nl

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief