Nieuwe WW-uitkering niet alleen korter, maar ook lager

De afgelopen periode is al veel gezegd en geschreven over de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Het gaat vooral over de nieuwe regels voor ontslag, de transitievergoeding en de flexregels. Minder bekend is dat met de WWZ ook de Werkloosheidswet (WW) wordt aangepast.

Het feit dat de maximale uitkeringsduur wordt verkort van 38 naar 24 maanden is geregeld gemeld in de media. Waar ik echter stellig van overtuigd ben is dat slechts een enkeling weet dat de WW-berekeningswijze ook per 1 juli ingrijpend is veranderd. Dit heeft grote gevolgen voor de hóógte van de WW-uitkering. CNV heeft dit opgemerkt en roept minister Asscher op om de regels aan te passen, wat hij weigert te doen.

Berekening dagloon is veranderd
Het dagloon voor de WW werd tot 1 juli berekend op basis van het loon dat een werknemer verdiende voordat hij werkloos werd. Logisch, toch? Den Haag vond van niet. Het dagloon wordt nu berekend naar het loon dat een werknemer in het refertejaar heeft verdiend. Dit loon wordt vervolgens door 261 gedeeld, namelijk het aantal werkdagen in een jaar. Als je tijdens het refertejaar steeds hetzelfde salaris had dan maakt dit niet uit, maar als je een gedeelte van het refertejaar niet gewerkt hebt dan wel!

Voorbeeld 1
Stel dat je op 1 juli afstudeert en je op deze datum start met werken. Per 1 januari loopt je contract af en ben je aangewezen op de WW. Dan wordt je dagloon gehalveerd en ontvang je dus een halve WW-uitkering!

Voorbeeld 2
Nog een voorbeeld: je wordt vanuit een dienstverband ziek en je werkgever betaalt conform de wetgeving maximaal 2 jaar het loon door. Na twee jaar ben je nog niet in staat om je huidige functie te verrichten en vraag je een WIA-uitkering aan.UWV geeft aan dat je ondanks je beperking in theorie bepaalde functies zou kunnen uitvoeren waarbij de loonderving, wederom in theorie, minder dan 35% bedraagt.

Kortom: je WIA-aanvraag wordt afgewezen en je bent aangewezen op WW. Tijdens het 2e jaar loondoorbetaling heb je, afhankelijk van CAO en contract, 70% van je loon ontvangen. Voel je hem al aankomen? Inderdaad. Je WW wordt gebaseerd op 70% van je loon in het refertejaar en niet op 100% zoals voorheen het geval was.

Stilte
Je hoort hier nagenoeg niets over in de media. Professionals die werkzaam zijn in de sociale zekerheid weten het vaak wel, maar bij de gemiddelde burger is dit totaal onbekend. Wat mij verrast is dat ook de politiek en de vakbonden (CNV uitgezonderd) stil zijn. Stilte voor de storm wellicht?

Auteur: Tjerk Moraal, Manager Specialisten & Projecten bij SV Land

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief