No-riskpolis voor werknemers die u aanneemt vanuit de banenafspraak

Neemt u een werknemer aan vanuit de banenafspraak? En wordt hij ziek? Dan kunt u sinds 1 januari 2015 voor hem een Ziektewet-uitkering krijgen. Deze garantie van UWV heet de no-riskpolis.

 

Deze uitbreiding van de doelgroep voor wie u een Ziektewet-uitkering krijgt, is een tijdelijke regeling tot 2016. Werkgevers kregen al een Ziektewet-uitkering van UWV als een werknemer ziek werd en voldeed aan de voorwaarden voor de no-riskpolis. Nu geldt dit ook voor werknemers met een indicatie banenafspraak die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. De tijdelijke regeling stopt in 2016, want dan is er ook voor deze doelgroep een wettelijke regeling .

Meld de werknemer ziek bij UWV

U meldt de werknemer uit de doelgroep van de banenafspraak ziek bij UWV op de gebruikelijke manier. Bij deze ziekmelding voegt u bewijs dat de werknemer in de doelgroep valt. Zo’n bewijs is bijvoorbeeld:

  • de gemeentelijke beschikking loonkostensubsidie;
  • een verklaring van de gemeente dat de werknemer onder de doelgroep valt;
  • de beslissing van UWV waarin staat dat de werknemer een indicatie heeft voor de banenafspraak.

U moet dit bewijs zelf aanleveren, omdat het voor deze tijdelijke regeling niet mogelijk is onze systemen op tijd hierop aan te passen.

Meld de werknemer ook ziek bij de gemeente

De loonkostensubsidie via de gemeente stopt in de periode dat de werknemer ziek is. Daarom moet u de werknemer niet alleen ziek melden bij UWV, maar ook bij de gemeente.

Zieke werknemers met no-riskpolis tellen niet mee voor premie

Een zieke werknemer voor wie u een Ziektewet-uitkering krijgt, telt niet mee voor de premiedifferentiatie van de werkgever. Dat betekent dat u ook voor de zieke werknemers die onder de banenafspraak vallen, geen verhoging van de premie krijgt.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief