Normenbrief 1 januari 2015

Het wettelijk minimumloon is per 1 januari 2015 vastgesteld op € 1.501,80 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Wet werk en bijstand (WWB) per genoemde datum eveneens wijzigen. Uiteraard heeft dit gevolgen voor de aan het netto minimumloon gerelateerde bijstandsnormen en grondslagen IOAW en IOAZ.

Voor de relevante belastingtarieven en de heffingskortingen geldt nog een voorbehoud van definitieve instemming door de Eerste Kamer.

Normenbrief

Bron:  gemeenteloket.nl

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief