NOS Journaal ongenuanceerd over de Modernisering Ziektewet

Werd er gisteravond eens aandacht besteed aan de sociale zekerheid, bleek het jammer genoeg weer een ongenuanceerd bericht. Wat mij betreft heeft de redactie zich onvoldoende in de materie verdiept en zijn enkele nuanceringen op zijn plaats. In het item werd medegedeeld, dat werkgevers de financiële gevolgen van de wet Bezava gaan ondervinden wanneer een  zieke werknemer uit dienst gaat.

“Het kan werkgevers volgend jaar tonnen gaan kosten als een flexwerker ziek uit dienst gaat. Door de nieuwe ziektewet blijft de werkgever veel langer verantwoordelijk voor tijdelijk personeel. Uitzendbureaus zijn bang dat straks bijna niemand meer uitzendkrachten durft aan te nemen. Een uitzendkracht wordt een risicokracht. Als de werknemer na 1 januari ziek wordt, al heeft hij maar 1 dag gewerkt, blijft de werkgever tot 10 jaar verantwoordelijk voor het uitbetalen van het loon.”

Dat de lasten als gevolg van ziekte en arbeidsongeschiktheid vanuit het publieke bestel worden overgeheveld naar het private bestel en dat deze kosten nu vooral bij de individuele werkgever worden gelegd is juist. Dat de zieke uitzendkracht voor rekening van de werkgever komt is echter niet juist. Deze (ex) werknemer is tenslotte in dienst en daarom voor rekening van het uitzendbureau. Daarnaast zou het goed zijn voor werkgevers te weten dat er nog een aantal situaties zijn welke bij ziekte niet voor zijn rekening komen w.o. orgaandonatie, ziek ten gevolge van zwangerschap of bevalling, zieke oudere en voormalig langdurig werklozen.

Loondoorbetaling

Voorts werd gesteld, dat de werkgever 10 jaar verantwoordelijk blijft voor het uitbetalen van het loon. De werkgever krijgt echter in de vorm van gedifferentieerde premie de rekening gepresenteerd van de uitbetaalde uitkering Ziektewet en en uitkering WGA. (Van loon is geen sprake meer omdat de zieke werknemer uit dienst is). Maar het is nog erger, omdat de werkgever de financiële pijn zelfs 12 jaar in plaats van 10 jaar gaat voelen. Namelijk twee jaar Ziektewet- en 10 jaar WGA-uitkering. Een alternatief voor de werkgever met een loonsom boven de  € 307.000 is te kiezen voor het eigen risicodragen. Hij betaalt dan de gedifferentieerde premie niet meer, betaalt de uitkering zelf en heeft de mogelijkheid zelf meer invloed te hebben op het verzuim en de re-integratie van zijn zieke (ex)medewerkers. Dat het hier lastige materie betreft is duidelijk. Dat werkgevers de gevolgen hiervan nog onvoldoende overzien eveneens. Reden temeer e.e.a. correct weer te geven.

Auteur: Otwin Nonnekes, Adviseur Sociale Zekerheid bij SV Support

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief