Onderzoek: Arbodiensten deugen wel

Werknemers zijn dik tevreden over hun contacten met arbodiensten en zij vinden dat hun privacy wordt gerespecteerd. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Oval, de brancheorganisatie van arbodiensten.

Voorzitter Kick van der Pol vindt dat dit eigen onderzoek aantoont dat eerdere berichten over wangedrag door arbodiensten onjuist en tendentieus waren.

In oktober heeft de FNV een rapport uitgebracht waarin op basis van reacties bij het door hen opgerichte Meldpunt Verzuimbegeleiding werd geconcludeerd dat door verzuimbedrijven en arbodiensten de privacy op grote schaal wordt geschonden, dat professionals niet onafhankelijk noch deskundig zijn en dat de menselijke maat ontbreekt. De eindconclusie van het FNV was dat er sprake is van een corrupt systeem.

GfK Intomart heeft onderzoek uitgevoerd onder meer dan duizend werknemers die na een ziekmelding in contact zijn gekomen met een arbodienst. Zowel de algehele waardering van de arbodienst als die van de bedrijfsarts en de casemanager zijn positief, zo laat Oval weten. Ook zijn werknemers in hoge mate tevreden over de gemaakte afspraken en ze vinden dat de professional voldoende tijd voor hen had.

De arbodiensten verenigd in Oval zijn vooral blij met het feit dat werknemers van mening zijn dat er vertrouwelijk met hun persoonlijke gegevens wordt omgegaan, zegt Van de Pol. “We worden door de overheid gecontroleerd op het naleven van de privacyregels en pleiten ervoor dat deze regelgeving ook van toepassing wordt voor andere niet gecertificeerde dienstverleners. Daarnaast blijven we als branche actief in het continue verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening. Zeker wanneer het gaat om privacy, want werkgevers en werknemers moeten er gewoon op kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig met hun gegevens wordt omgegaan.”

Bron: PW De Gids

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief