Onderzoek bij gemeente Hengelo: zet tegenprestatie in aan de poort

De gemeente Hengelo kan de tegenprestatie het beste inzetten aan de poort. Dat is de conclusie van Dennis van Dijk bij zijn afstudeeronderzoek naar de tegenprestatie in deze gemeente.

Bij de tegenprestatie verrichten mensen onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden in ruil voor de bijstandsuitkering. Dennis van Dijk (sociaal rechercheur gemeente Hengelo) heeft onderzocht welke gevolgen de verplichte tegenprestatie heeft voor de sector Publieksdiensten en Sociale Zaken van de gemeente Hengelo, zowel beleidsmatig als voor de medewerkers in de uitvoering. Dat deed hij in het kader van zijn opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening aan de Saxion Hogeschool Deventer.

Als de tegenprestatie aan de poort ingezet wordt, is het voor klantmanagers gemakkelijker mee te nemen in de huidige werkwijze, stelt Van Dijk. De extra werkzaamheden, voortvloeiend uit het inzetten van de tegenprestatie, vallen dan naar verwachting mee. Hij verwacht ook dat deze aanpak tot minder toekenningen van uitkeringen leidt, zeker onder jongeren.

Onvoldoende aanbod
Volgens Van Dijk kunnen belanghebbenden het beste zelf geschikte werkzaamheden zoeken. Het grootste knelpunt voor de gemeente is namelijk dat er onvoldoende aanbod beschikbaar is van maatschappelijk nuttige werkzaamheden, die hiervoor in aanmerking komen.

Als belanghebbenden zelf een tegenprestatie zoeken, hebben klantmanagers bovendien minder extra werkzaamheden in verband mmet controle, toezicht en begeleiding.

Download
Het afstudeeronderzoek is te downloaden via deze link: Tegenprestatie naar Vermogen..

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief