Onzeker werk aangepakt met Wet Werk en Zekerheid

De Wet Werk en Zekerheid gaat onzeker werk tegen, geeft straks iedereen recht op een transitievergoeding en beschermt het inkomen bij werkloosheid. De wet is een uitwerking van het sociaal akkoord en werd gisteren voor het eerst in de Tweede Kamer behandeld.

“De nieuwe Wet Werk en Zekerheid is van groot belang voor mensen die hun baan dreigen kwijt te raken of kwijt zijn”, zegt FNV-voorzitter Ton Heerts. “Met de wet worden de doorgeschoten vormen van onzeker werk eindelijk aan banden gelegd.”

Van flex naar vast

Vanaf 1 juli 2014 gelden strengere regels voor nul-urencontracten en min-maxcontracten. Dat betekent dat werkgevers na 6 maanden alleen nog maar via de cao en alleen voor incidenteel werk dit soort contracten mogen afsluiten.

Het aanbieden van een lange reeks van tijdelijke contracten voor structureel werk is volgens het wetsvoorstel na 1 juli 2014 niet meer mogelijk. Heerts: “Werkgevers hebben er in het sociaal akkoord mee ingestemd om mensen niet meer eindeloos op tijdelijke contracten aan het werk te houden. Dat betekent dat ze na maximaal 3 tijdelijke contracten in 2 jaar tijd mensen een vast dienstverband zouden moeten aanbieden. Dat moet de norm worden.” 

Verdere steun voor echte banen

De afgelopen jaren maakten we al vele afspraken over de aanpak van onzeker werk. Zo zijn er bijvoorbeeld bij Jumbo, DC Ahold, ASML, schoonmaaksector en Rijkswaterstaat al afspraken gemaakt met werkgevers voor echte banen.

Ontslagbescherming

Wat betreft de ontslagbescherming spreekt Heerts van een doorbraak. “De politiek heeft het er al twintig jaar over en nu is het eindelijk geregeld,” zegt hij.

De ontslagbescherming is nu eenvoudiger, rechtvaardiger en eerlijker verdeeld. De route is duidelijk: bij economisch ontslag via UWV, bij andere redenen de Kantonrechter. En iedereen heeft recht op een zogenaamde transitievergoeding.

Transitievergoeding

Per 1 juli 2015 krijgt iedereen die ontslagen wordt een transitievergoeding. Die wordt bepaald op basis van het aantal gewerkte jaren. Voor de eerste tien gewerkte jaren krijg je per jaar een derde en voor alle jaren daarna een half maandsalaris.

De vergoeding is bedoeld voor bijvoorbeeld scholing voor ander werk, maar het is niet verplicht om hem daaraan te besteden. Als je niet direct aan de slag komt, kan de vergoeding in tweede instantie ook gebruikt worden ter aanvulling van je inkomen of uitkering.

WW blijft overeind

De hoogte en duur van de WW blijven in principe gelijk. Heerts: “De WW blijft dus overeind. En dat is goed in een tijd waarin bijna 700 duizend mensen op zoek zijn naar werk.” Wel wordt de WW vanaf 2016 anders gefinancierd. De overheid gaat er minder aan betalen, en sociale partners nemen de rest voor eigen rekening door cao-afspraken.

Regie terug naar werkgevers en vakbonden

Hiermee krijgen vakbonden en werkgevers meer en meer de regie terug. Werkgevers hebben toegezegd dat er op centraal niveau en in de cao’s  harde afspraken gemaakt zullen worden. En het kabinet zal die cao’s ook algemeen verbindend verklaren. Op dit moment werken sociale partners in de Stichting van de Arbeid en de SER aan de uitwerking van de afspraken.

Op 12 en 13 februari 2014 heeft de Tweede Kamer dit wetsvoorstel in behandeling genomen.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief