Op eigen rekening ziektewet uitvoeren levert bedrijfsleven miljoenen

Succesformule uitzendsector nu ook beschikbaar voor andere sectoren


Nationale Borg, specialist in bankgaranties en herverzekering, en Acture willen de markt voor het begeleiden van zieke (ex)medewerkers definitief openbreken. Per 1 januari jl. is het mogelijk door een garantiestelling voor bedrijven om op eigen rekening de Ziektewet uit te voeren. “Het kan bedrijven vanaf vijfhonderd werknemers substantiële voordelen opleveren”, aldus Marc Vader en Oedze Boerema van Nationale Borg. De grotere ondernemingen kunnen door eigenrisicodrager te worden geld voor zichzelf besparen, geld aan uitkeringen besparen en er voor zorgen dat zieke tijdelijke medewerkers die ziek uit dienst treden, sneller en beter begeleid worden dan door het UWV.

Belangrijk criterium bij het uittreden uit de Ziektewet is dat de Belastingdienst eist dat de uitkering voor twee jaar is gegarandeerd. “Wij kunnen aan die eis voldoen. Verzekeraars kunnen dat ook, maar verpakken dat in een verzekeringsproduct. Ons garantieproduct draagt bij aan de inzichtelijkheid van de kosten”, meent Marc Vader. “Bij particuliere verzekeraars is de gemiddelde premie rond de 0,4% van de verzekerde loonsom. Wat wij nu doen, is het aanbieden van een garantiefaciliteit. Wij zijn in staat om deze garantie te bieden tegen een fors lagere premie dan de werkgevers betalen in het publieke bestel, zelfs als ze er rekening mee houden dat ze de uitkeringen zelf moeten gaan betalen. Nationale Borg heeft voor de borgstelling rondom de Ziektewet gekozen voor samenwerking met Acture, een gerenommeerde partij op het gebied van de Ziektewet. Dit product sluit goed aan bij de recent gelanceerde garantie voor het ‘Zuivere Eigen Risico Dragerschap’ voor de WGA/WIA, aldus Oedze Boerema. “Nationale Borg richt zich actief op de markt van de sociale zekerheid die sterk in beweging is”.

Bewezen formule in de uitzendsector

Acture is marktleider in de uitzendsector als uitvoerder Ziektewet voor Eigenrisicodragers .”De combinatie van uitvoering en borgstelling maakt het voor grote ondernemingen interessant om eigenrisicodrager te worden” aldus Maudie Derks, algemeen directeur van Acture “Acture heeft als geen ander grip op het uitbetalen van ziekengelduitkeringen en het uitvoeren van de re-integratieverplichtingen. In de uitzendsector realiseren we in twee jaar tijd een marktaandeel van 20%, inmiddels laten meer dan 300 uitzendbedrijven zich in de uitvoering van het Eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet bijstaan door Acture. Deze dienstverlening kunnen we een-op-een overnemen richting de grootbedrijven, waardoor deze zowel recht doen aan hun zorgplicht, ook voor ex-medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan, als een potentieel financieel voordeel realiseren. Wij hebben hoge verwachtingen van onze samenwerking met Nationale Borg.

Bron: Medicalfacts

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief