Opnieuw meer werklozen

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in september 2012 verder toe met 5 duizend en kwam uit op 519 duizend personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in september uitkwam op 304 duizend, vrijwel evenveel als in augustus.

Stijgende trend bij zowel mannen als vrouwen

In september was 6,6 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een maand eerder was dat nog 6,5 procent. In de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen met gemiddeld 8 duizend per maand toe. Er kwamen in deze periode gemiddeld per maand 5 duizend werkloze mannen en 3 duizend werkloze vrouwen bij. In september waren 281 duizend mannen en 238 duizend vrouwen werkloos.

Aantal WW-uitkeringen bouwnijverheid hoger dan vorig jaar

In september bleef het aantal lopende WW-uitkeringen met 304 duizend vrijwel gelijk aan dat van augustus. Er werden in september bijna evenveel nieuwe uitkeringen verstrekt als er werden beëindigd. Vergeleken met een jaar geleden nam het aantal WW-uitkeringen toe met 21 procent.

Het aantal WW-uitkeringen voor jongeren tot 25 jaar kwam in september uit op 12 duizend. Dat is ongeveer gelijk aan augustus, maar ruim de helft hoger dan een jaar geleden. De bouwnijverheid telde in september bijna driekwart meer lopende WW-uitkeringen dan een jaar geleden. Het aantal uitkeringen verstrekt aan mensen die werkzaam waren in de bouw bedraagt nu ruim 14 duizend.

Bron: CBS

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief