Opnieuw minder mensen willen of kunnen niet werken

In het derde kwartaal van 2013 waren er 1,2 miljoen personen die graag twaalf uur of meer wilden gaan werken. Een deel hiervan behoorde tot de werkloze beroepsbevolking, omdat zij actief naar werk zochten en op korte termijn beschikbaar waren. Daarnaast waren er bijna 2,5 miljoen personen die niet twaalf uur of meer per week wilden of konden werken. Dit zijn er 120 duizend minder dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden.

Vooral jongeren en ouderen willen vaak geen werk voor twaalf uur of meer. Zij zijn namelijk nog scholier of student of ze zijn met (vervroegd) pensioen. In de leeftijdsgroep van 25 tot 55 jaar zijn de mannen over het algemeen werkzaam. Van de vrouwen wil een deel niet werken omdat zij voor het huishouden zorgen.

Het aantal mensen dat geen werk van twaalf uur of meer wil of kan doen, is de afgelopen jaren afgenomen. Vergeleken met het derde kwartaal van 2012 zijn er nu vooral minder 55- tot 65-jarigen. Deze afname onder ouderen hangt samen met het feit dat de regelingen om eerder te stoppen met werken sinds 2006 zijn versoberd. Sinds langere tijd is het aantal vrouwen dat vanwege zorg voor het huishouden niet wil of kan werken aan het dalen. Deze daling stagneerde vanaf het tweede kwartaal van 2011, maar had zich vanaf het tweede kwartaal van 2012 weer voortgezet. De laatste drie kwartalen is het niveau gestabiliseerd. Het aantal mensen dat geen werk van twaalf uur of meer wil omdat ze een opleiding volgen nam in 2010 en 2011 toe. Dit kwam doordat toen meer jongeren studie boven werk verkozen. Vanaf het laatste kwartaal van 2012 neemt deze groep weer af.

Bron: CBS

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief