Overdracht Wajongers naar gemeenten

Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft de Kamer een schatting verstrekt van het aantal  Wajonggerechtigden dat ingevolge de Participatiewet aan de gemeenten zal worden overgedragen. De mensen die thans nog in de Wajong zitten krijgen vanaf 2015 herbeoordeling op hun arbeidsvermogen.

Verwacht wordt dat 100.000 van de circa 240.000 Wajongers per eind 2014 duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. Die blijven in de Wajong. Er blijven dus 140.000 mensen over die kunnen werken. Van deze 140.000 mensen werken er al ongeveer 60.000 (ca. 50% in Wsw-verband en de andere 50% met (door de gemeente voort te zetten) loondispensatie of loonkostensubsidie. De rest (80.000 personen) zullen bij de gemeente aankloppen voor ondersteuning en/of een uitkering. Voor ongeveer 15.000 van hen zal een uitkering niet van toepassing zijn omdat er bijvoorbeeld sprake is van thuiswonen, een  partner of vermogen.

Ergo blijven er dus ca. 65.000 voormalige Wajongers over waarvoor de gemeenten de taak krijgen hen te begeleiden naar werk met bijvoorbeeld een loonkostensubsidie.

Download de “Kamerbrief ramingen herkeuring Wajong” (pdf, 61 KB) van staatssecretaris Klijnsma.

Bron: Divosa

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief