Overheid krijgt meer tijd voor naleving Wet banenafspraak

De sector overheid krijgt van het kabinet één jaar extra de tijd om het afgesproken aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de wens van overheidswerkgevers die aangeven meer tijd nodig te hebben om de achterstand in te halen.

Dat betekent dat de quotumheffing, 5.000 euro voor elke niet-ingevulde arbeidsplaats per jaar in de sector overheid wordt uitgesteld tot het jaar 2020.

Sociaal Akkoord

In 2013 hebben werkgevers en werknemers in het Sociaal Akkoord afgesproken dat er extra banen moeten komen voor mensen met een ziekte of handicap. Om de doelstelling te ondersteunen, is op 1 april 2015 de Wet banenafspraak ingegaan. Volgens de wet moeten werkgevers zowel in de sector markt als overheid meer dan 25 werknemers (of 40.575 verloonde uren) met een arbeidsbeperking in dienst nemen.

Voldoen werkgevers daar niet aan, dan hangt hen vanaf 2019 een quotumheffing boven het hoofd. In juni 2017 heeft een meting plaatsgevonden om na te gaan of de sectoren voldoen aan de banenafspraak. Daaruit blijkt dat sector overheid de doelstelling van 6.500 banen eind 2016 niet heeft gehaald.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief