Overheid moet goede voorbeeld geven met flexwerkers

Minister Asscher vindt dat de overheid flexwerkers netjes moet behandelen en daarmee het goede voorbeeld moet geven. Hij reageert daarmee op een bericht van RTL Nieuws dat de rijksoverheid een uitzendkracht jarenlang heeft ingezet zonder een vast contract te geven.

In een debat over de nieuwe Wet werk en zekerheid, die flexwerkers vanaf 1 juli al na twee jaar recht geeft op een vast contract, werd Asscher verweten dat hij met twee maten meet.

Onlangs noemde hij het buitengewoon schandalig dat ING van plan was om nog snel voor 1 juli uitzendkrachten aan de kant te zetten. En na het nieuws dat de overheid zijn uitzendkrachten niet goed zou behandelen, zou hij een stuk milder hebben gereageerd. D66-Kamerlid Van Weijenberg in de Tweede Kamer: “Gelijke monniken, gelijke kappen. De minister was streng op ING en ondernam snel actie, diezelfde actie verwacht ik nu.”

Te slap

Asscher zei dat hij zijn eigen reactie op televisie nog niet gezien had. “Ik neem aan dat als u mij te slap vond, dat u daar gelijk in heeft. Ik vind dat u gelijk heeft: als iets niet deugt, moet je dat benoemen.”

Volgens Asscher was verontwaardiging ook hier op zijn plaats geweest. De minister zei dat hij inmiddels contact heeft gehad met het departement van minister Blok, dat verantwoordelijk is voor rijksambtenaren en dat hem verzekerd is dat “letter en geest” van de wet volledig gesteund worden op het ministerie.

Volgens de minister is er nog wel een cultuurverandering nodig rond flexwerkers, ook bij de overheid.

Ik vind gedrag zoals bij ING niet getuigen van langetermijndenken.

Minister Asscher

CDA-Kamerlid Heerma wilde van Asscher weten of de plannen van ING pijnlijke opstartproblemen zijn, of dat er een structureel probleem is. De minister wilde daar niet van spreken. “Je kunt nu niet de conclusie trekken dat de wet niet deugt, dat lijkt me voorbarig. Ik vind dat gedrag, zoals bij ING, niet getuigen van langetermijndenken. Maar het blijft aan de individuele werkgever om besluiten te nemen wie hij wel of niet in dienst neemt.”

Kleinzielig

GroenLinks-fractievoorzitter Van Ojik had geen goed woord over voor de plannen van ING. “Dat een bedrijf als ING voornemens is of was om mensen te ontslaan voordat de wet ingaat, getuigt van een kleinzielige kruideniersmentaliteit, ik kan het niet anders zeggen.”

Over de flexwet in algemene zin zijn veel Kamerleden wel positief, maar er klonken ook geluiden dat de wet niet ver genoeg gaat. PVV-Kamerlid De Graaf noemde het een vreselijke wet: “Flexwerkers zijn de dupe, die hebben helemaal geen werkzekerheid. Het lijkt wel eerder de wet Werkloosheid en Onzekerheid.”

SP-Kamerlid Karabulut zei dat het voor werkgevers nog steeds goedkoper is om van tijdelijke krachten verlost te worden. “Dat zal na 1 juli niet veranderen.” Het SP-Kamerlid vindt het vreemd dat voor alle goederen flexibiliteit duurder is, bijvoorbeeld bij het aanschaffen van vliegtickets, maar dat het bij mensen juist goedkoper is.

Onderwijs

VVD en D66 hebben in het debat de zorgen geuit die basisscholen hebben over de veranderingen. Zo zouden scholen bij een griepepidemie meer moeite hebben om bij massale ziekmeldingen aan leraren te komen. Volgens Asscher is dat op te vangen met interne flexibiliteit, oproepcontracten of uitzendkrachten. Wel zijn in sommige gevallen cao-afspraken nodig, zei hij. “De wet geldt voor iedereen dus ook voor school, maar er zijn wel degelijk mogelijkheden om het op te lossen.”

Een deel van de Kamer wilde dat de flexwet eerder geëvalueerd wordt. De minister houdt eraan vast dat de evaluatie over 3 maanden is, maar beloofde dat hij een vinger aan de pols houdt.

Zie hier de reactie van Asscher op televisie.

Bron: NOS

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief