Pilot Vebego en UWV succesvol: 140 werkzoekenden aan de slag

Door een pilot tussen Vebego en UWV Werkbedrijf zijn het afgelopen jaar 141 uitkeringsgerechtigden in de regio Limburg en Midden- en Oost Brabant aan het werk geholpen bij een van de Vebego-bedrijven. Dat is veel meer dan de 50 plaatsingen die de partijen vooraf met elkaar hadden afgesproken. Het gaat om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die UWV naar werk begeleidt. Vanwege het succes hebben UWV en Vebego besloten de samenwerking op decentraal niveau voort te zetten.

‘Bij Vebego zit het in de genen om op een maatschappelijk betrokken manier te zoeken naar oplossingen in de arbeidsmarkt’, aldus lid van de Raad van Bestuur van Vebego Ronald Goedmakers. ‘Dit blijkt duidelijk uit deze succesvolle pilot en is reden genoeg om de samenwerking tussen Vebego en UWV voort te zetten.’

Voortzetting samenwerking

Er worden een aantal aanpassingen in het convenant aangebracht. Zo zullen de bedrijven die onder de paraplu van Vebego vallen voortaan zelf afspraken maken met UWV over het plaatsen van uitkeringsgerechtigden. Binnen de pilot gebeurde dit vanuit het hoofdkantoor van Vebego. Er blijft op centraal niveau wel regulier overleg plaatsvinden tussen UWV en Vebego.

Directeur André Timmermans van UWV Werkbedrijf is zeer tevreden met de samenwerking: ‘Dit resultaat overtreft onze verwachtingen. Ik ben dan ook blij dat de Vebego-bedrijven kansen willen blijven bieden aan werkzoekenden met een uitkering. Met name ouderen hebben het extra moeilijk op de huidige arbeidsmarkt. Ik hoop dat meer werkgevers het voorbeeld van Vebego zullen volgen.’

Bron: Persbericht UWV

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief