Plasterk: digitaal bespaart 300 mln

De overheid wil over vier jaar zo veel mogelijk zaken elektronisch afhandelen. Dat schrijft minister Plasterk in een brief aan de Tweede Kamer. De operatie van papier naar digitaal kan uiteindelijk 300 tot 350 miljoen euro per jaar besparen, schat het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het contact met burgers en bedrijven via papieren formulieren en brieven moet in 2017 zo veel mogelijk zijn afgeschaft. Niet alleen de landelijke overheid, maar ook de provincies, waterschappen en gemeenten moeten in hun communicatie overstappen naar digitaal. Het gaat dan bijvoorbeeld over vergunningen, bezwaarschriftprocedures of het doorgeven van gegevens over uitkeringen en toeslagen.

Mensen die geen ervaring hebben met computers moeten de hulp in kunnen roepen van een buurtcentrum of een bibliotheek. Minister Plasterk wil beginnen met een proef waarbij gekeken wordt op welke manier deze groep mensen het best kan worden geholpen.

Ook benadrukt Plasterk dat er nog goed gekeken moet worden naar de veiligheid van de ict-diensten, na de Diginotar-affaire. De overheid kijkt naar een zwaarder beveiligde vorm van digitale identificatie als vervolg op het bestaande DigiD.

Bron: NOS

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief