PostNL Pakketten biedt 1.200 arbeidsplaatsen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

PostNL Pakketten helpt de komende twee jaar 1.200 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag. Dat hebben PostNL en Locus afgesproken. In 2014 zullen ongeveer 550 mensen vanuit de sociale werkvoorziening en bijna 650 bijstandsgerechtigden gaan werken aan de sorteermachines in één van de nieuwe achttien sorteer- en distributiecentra van PostNL Pakketten.

PostNL Pakketten en Locus hebben afspraken gemaakt voor een duurzame samenwerking tussen de lokale sociale werkvoorzieningsbedrijven (sw-bedrijven), sociale diensten en de sorteer- en distributiecentra. Locus is een landelijke samenwerking tussen gemeenten, sw-bedrijven en private partijen met als doel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te helpen. De samenwerking betreft een groepsdetachering vanuit het sw-bedrijf. Dit betekent onder meer dat het sw-bedrijf verantwoordelijk is voor de werving, de opleiding, de dagelijkse inzet en begeleiding van medewerkers.

Gerrit Mastenbroek, algemeen directeur van PostNL Pakketten: “Ons pakkettenbedrijf heeft hele goede ervaringen met werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt en we bieden ze graag een kans. Wij werken al ruim acht jaar naar volle tevredenheid samen met sw-bedrijven. De medewerkers zijn erg gemotiveerd, loyaal en vakkundig. De begeleiding van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt vergt echter deskundigheid die wij niet hebben. Voor onze nieuwe depots wilden we graag mensen inzetten met een afstand tot de arbeidsmarkt. In onze pilot locatie Utrecht is destijds de eerste groepsdetachering gestart in samenwerking met het lokale sw-bedrijf.”

Hanne Overbeek, directeur Locus: Op basis van de praktijkervaring van Utrecht is samen met PostNL Pakketten een landelijke werkwijze met sw-bedrijven ontwikkeld die inmiddels succesvol wordt ingezet op vier nieuwe depots. Nu willen we ook – vooruitlopend op de wet werken naar vermogen – deze methodiek inzetten voor mensen uit de bijstand. Daarvoor is samenwerking noodzakelijk tussen het sw-bedrijf, de sociale dienst en het depot zelf. Den Bosch en Hengelo zijn de eerste depots waar sinds kort ook mensen uit de bijstand werkzaam zijn. De landelijke samenwerking maakt het mogelijk snel van elkaar te leren en de begeleiding en ondersteuning van de mensen goed te laten aansluiten bij de wensen van PostNL Pakketten. Als je werkgevers goed ondersteunt, maak je het bedrijven mogelijk om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. “

Bron: Persbericht PostNL

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief