Principiële werkgever toonde te weinig empathie

Moet een hele organisatie worden aangepast zodat één werknemer kan re-integreren? Soms wel, zo blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad. En een beetje empathie kan ook geen kwaad.

Een docent wordt ziek en het is wel duidelijk dat hij nooit meer zal kunnen functioneren in zijn functie als deze niet ingrijpend wordt aangepast. De school stelt zich op het standpunt dat zij geen organisatie om mensen heen bouwt. Zij kent één type docent die breed inzetbaar moet zijn. De school vindt ook dat het niet het werk is dat de docent ziek maakt, maar zijn eigen sensitiviteit die hem ongeschikt maakt voor het werk.

De school gelooft niet in een interne re-integratie van de docent en zet in op een outplacement en ontbinding van de arbeidsovereenkomst. In mei 2006 werkt de docent enkele dagen op therapeutische basis in een klas met kinderen met PDD-Nos en ADHD. Aan het einde van die maand vraagt de docent een WIA-uitkering aan.
In 2007 wordt de arbeidsovereenkomst ontbonden, zonder financiële tegemoetkoming, met als reden langdurige arbeidsongeschiktheid zonder reëel uitzicht op herstel voor de oude functie.

De docent vecht het ontslag aan omdat hij vindt dat de school onvoldoende heeft gedaan om hem intern te laten re-integreren. De kantonrechter kent hem een schadevergoeding toe van 72.000 euro. De school gaat in hoger beroep, maar krijgt ook van het hof nul op het rekest. Dan volgt de gang naar de Hoge Raad.

In cassatie wordt de school opnieuw in het ongelijk gesteld. De Hoge Raad vindt dat het hof zijn standpunt dat de organisatie soms wel degelijk moet worden aangepast om een succesvolle re-integratie mogelijk te maken voldoende heeft onderbouwd. Het hof deelt het oordeel van de kantonrechter dat het ziekteverzuim van de docent te wijten is geweest aan de overgang naar het competentiegerichte onderwijs. Dit hoeft niet te leiden tot aan de werkgever verwijtbare overbelasting, maar een goed werkgever moet er wel rekening mee houden dat mogelijk niet alle werknemers subjectief in staat zijn de last van dergelijke overgang te dragen.

De Hoge Raad volgt het oordeel van het hof dat de school tijdens de tweejarige wachtperiode van de Wet verbetering poortwachter een ontbindingsprocedure is begonnen die zeer belemmerend werkte op de wettelijk verplichte inspanningsplicht tot re-integratie van de zieke werknemer. Dat de docent op therapeutische basis voor een klas vol kinderen met PDD-Nos en ADHD werd gezet, duidt op een gebrek aan empathie.

Bron: PW De Gids

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief