Prinsjesdag 2019 – Maatregelen Werk en Inkomen

Op dinsdag 18 september was het Prinsjesdag. Koning Willem-Alexander sprak op deze dag de Troonrede uit. Daarmee opende hij het nieuwe werkjaar van de Eerste en Tweede Kamer. Daarna bood minister Hoekstra van Financiën de Miljoenennota en de Rijksbegroting 2019 aan de Tweede Kamer aan.

Ook het gebied van Werk en Inkomen zijn er maatregelen aangekondigd. Hieronder treft u een overzicht.

Meer baanzekerheid

Veel mensen met tijdelijk werk willen graag een vaste baan. Werkgevers willen doorgaans juist meer vrijheid. Het kabinet wil daarom het nu voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen vast aan te nemen.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stuurt het wetsvoorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans in september 2018 naar de Tweede Kamer.

Langer partnerverlof bij geboorte kind

Partners krijgen 1 week geboorteverlof als hun vrouw of vriendin net is bevallen. Dit doorbetaalde verlof is nu nog 2 dagen. Ook mogen ze het eerste half jaar 5 weken onbetaald vrij nemen met recht op een UWV-uitkering van 70 % van hun loon. Zo wil het kabinet dat jonge ouders meer tijd samen met hun kind hebben.

De Tweede Kamer moet de Wet invoering extra geboorteverlof nog goedkeuren. Het recht op extra geboorteverlof moet ingaan op 1 januari 2019. En het recht op aanvullend verlof op 1 juli 2020.

Meer mensen met arbeidsbeperking aan het werk

Er moet simpelere regelgeving komen zodat het voor werkgevers makkelijker wordt om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen.

Hiervoor wil het kabinet onder andere de regels rond beschut werken, de wajong en de loonkostensubiside aanpakken. Een belangrijk uitgangspunt voor het kabinet is dat werken moet lonen voor mensen met een arbeidsbeperking die gaan werken vanuit de uitkering. Hiervoor stuurt SZW nog voor begrotingsbehandeling voorstellen naar de Tweede Kamer.

Meer controles op discriminatie op de arbeidsmarkt

Om discriminatie van werkzoekende jongeren, vrouwen, ouderen en migranten aan te pakken, gaat de inspectie SZW meer en strenger controleren. Bijvoorbeeld door regelmatige bedrijfsbezoeken en  anonieme controles. Bedrijven die discrimineren kunnen boetes krijgen.

De plannen van de staatssecretaris van SZW staan in de hoofdlijnenbrief Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie 2018–2021.

Lasten omlaag

Het kabinet vindt het belangrijk dat alle Nederlanders kunnen profiteren van de sterke economie.  Zo neemt bijvoorbeeld het besteedbaar inkomen toe van huishoudens met een inkomen tot € 50.000 per jaar. Dit komt door een verhoging van de algemene heffingskorting. Lees in het Belastingplan de precieze plannen rondom de belastingen.

Minder mensen in de schulden

Gemeenten moeten inwoners met grote schulden beter en eenvoudiger kunnen helpen. Ook moeten bijvoorbeeld wachttijden bij de schuldhulpverlening korter worden. De Rijksoverheid heeft 40 actiepunten opgesteld om het aantal mensen met grote schulden te verminderen.

In het Actieplan brede schuldenaanpak staan alle maatregelen. Die maatregelen gaat de Rijksoverheid samen met bijvoorbeeld gemeenten, hulpverleners en incassobureaus uitvoeren.

Snellere inburgering

Migranten moeten sneller een baan vinden, Nederlands leren en integreren. Daarom krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheid voor de inburgering. Zij moeten voor iedere nieuwkomer een persoonlijk inburgeringsplan maken en de inburgeringscursus inkopen. Naast de cursus moeten nieuwkomers zo snel mogelijk aan het werk.

De minister van SZW heeft de belangrijkste maatregelen voor snellere inburgering op een rij gezet. De nieuwe Wet inburgering moet ingaan in 2020.

Bron: Rijksoverheid.nl

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief