Privacy en goede dienstverlening in sociale zekerheid soms lastig te combineren

Medewerkers van gemeenten zijn voorzichtig om gegevens van cliënten uit te wisselen met elkaar en met andere organisaties. Ze zijn al snel bang dat ze dan privacy-regels overtreden. Dit concludeert de Inspectie SZW in het rapport ‘Informatie-uitwisseling van de SUWI-keten met andere partijen’. Het uitwisselen van gegevens is vaak nodig om cliënten goed te kunnen helpen. Vooral als dat mensen zijn die naast hun werkloosheid ook nog andere problemen hebben. Bijvoorbeeld geestelijke en lichamelijke klachten, geen vaste woonplaats, geen of een gebrekkige opleiding.

Als een medewerker van een sociale dienst iemand met meerdere problemen wil helpen, kan het belangrijk zijn dat er gegevens uit de hoek van de zorg of het onderwijs op tafel komen. Door de privacy-regels is dat niet altijd mogelijk, maar vaak ook wel. Daarom is het belangrijk dat de uitvoerders in de sociale zekerheid goed weten wat er wel en wat er niet mag. De Inspectie SZW merkt op dat de medewerkers in de sociale zekerheid privacy-regels belangrijk vinden. Omdat ze het lastig vinden de regels goed toe te passen, laten ze wel kansen liggen.

Het uitwisselen van gegevens is ook belangrijk bij het bestrijden van fraude. Er zijn heel wat organisaties die gegevens van grote groepen mensen hebben. UWV, gemeenten en SVB hebben veel gegevens van mensen met een uitkering. De Belastingdienst heeft gegevens over inkomsten en vermogen. Zorgverleners, woningcorporaties en DUO hebben op hun terrein weer bestanden met gegevens van personen. Door zulke bestanden te koppelen en te vergelijken, is het mogelijk om fraude op te sporen. Bijvoorbeeld als iemand een bijstandsuitkering heeft en ook nog een eigen huis en loon uit werk.

Als bestanden worden gekoppeld, is de kwaliteit van de informatie die dat oplevert meestal goed. De partijen die er mee werken, bespreken vaak achteraf niet wat ze goed vonden en wat beter zou kunnen. Daardoor missen ze kansen voor verbetering van hun werk in de toekomst.

Bron: Inspectie SZW

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief