Privacy zieke werknemer niet gewaarborgd

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) gaat onderzoek doen naar de werkwijze van commerciële verzuimbedrijven. Dat zegt voorzitter Kohnstamm  van de privacy-waakhond vrijdagavond in Zembla. De uitzending ‘De verzuimpolitie’ laat zien dat door de werkwijze van het grootste commerciële verzuimbedrijf van Nederland vertrouwelijke medische gegevens van werknemers ‘op straat liggen’. Kohnstamm zegt daarover in Zembla: ‘Wij gaan indringend onderzoek doen om vervolgens vast te kunnen stellen:  is het rechtmatig of onrechtmatig?’. P. Rodenburg, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Arbeids- en bedrijfsgeneeskunde, roept in Zembla zijn leden op om niet met dergelijke verzuimbedrijven samen te werken.

Sinds 2005 is de arbomarkt geprivatiseerd. Iedereen kan een verzuimbedrijf beginnen. Zo ook oud-autohandelaar M. Wenting. Hij is directeur van het grootste commerciële verzuimbedrijf van Nederland, Verzuimreductie.nl uit Hengelo, samen met oud- profvoetballer Jan van Halst, die er commercieel directeur is. Zembla laat zien dat dit bedrijf structureel wetten en regels omtrent de privacy van zieke werknemers overtreedt.

Er is geen enkele instantie die toezicht houdt op dit soort bedrijven. Het CBP heeft over dit specifieke bedrijf klachten binnen gekregen, zo blijkt in Zembla. Kohnstamm: ‘We hebben twee geloofwaardige klachten binnen gekregen, waarover we op dit ogenblik met de desbetreffende organisaties in de weer zijn om een onderzoek op te starten.’

Zieke werknemers en re-integratie kosten het bedrijfsleven veel tijd en veel geld. Verzuimreductie claimt dat, als je de verzuimadministratie aan hen uitbesteedt, zij de kosten en het verzuim fors kunnen terugbrengen. Grote bedrijven als de Bijenkorf, Kruidvat, Action en V&D maken hier sinds een paar jaar gebruik van. Verzuimreductie heeft inmiddels een potentieel van 100.000 zieke werknemers.

De klachten gaan over de rol van de callcentermedewerkers die bij Verzuimreductie werken. Het verzuimbedrijf is geen arbodienst en de callcentermedewerkers zijn geen medici, maar ze bepalen wel of de ziekmelding terecht is, zo blijkt in Zembla. We tonen opnamen van telefonerende callcentermedewerkers die de hele dag zieke werknemers aan de telefoon hebben en ‘uitvragen’ over hun ziekte.

Zembla heeft dossiers in handen die samengesteld zijn door callcentermedewerkers. Deze dossiers staan bol van medische gegevens. Deze gegevens zijn in te zien door de werkgever. We tonen ook aan dat psychologen hun intake-verslagen met ernstige psychologische problematiek van werknemers mailen naar de callcentermedewerkers van Verzuimreductie. Voorzitter Rodenburg van de NVAB schrikt hiervan: ‘De casemanager heeft geen beroepsgeheim en het kan dus zo aan de werkgever worden meegedeeld. Op deze manier ligt het op straat’, aldus Rodenburg in Zembla.

Bedrijfsartsen die worden ingehuurd door commerciële verzuimbedrijven, zeggen dat het een ‘onwerkbare situatie’ is. Directeur G. Maas van Arbo Extra hierover in Zembla: ‘Het is niet één verzuimbureau, we hebben in Nederland 500 of meer verzuimbedrijven. Wij zijn onderdeel van een verkeerd systeem. De wetgeving zit verkeerd in elkaar.’ De NVAB roept daarom in Zembla haar leden op om niet met bedrijven zoals Verzuimreductie samen te werken. Rodenburg: ‘Als je niet de NVAB-richtlijnen kan toepassen en als je niet de momenten zoals die zijn gedefinieerd in de wet verbetering Poortwachter kan toepassen, dan moet je er niet aan meewerken.’

De directie van Verzuimreductie zegt in Zembla ‘de zaak uit te zoeken en navraag te doen binnen het bedrijf’.

Bekijk de aflevering

Bron: VARA/ZEMBLA

 

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief