Proef in Amsterdam met second opinion voor uitkeringsgerechtigden

Amsterdamse uitkeringsgerechtigden die een re-integratietraject krijgen toegewezen hoeven daar het komend half jaar niet automatisch mee akkoord te gaan. Dat meldt het AD vandaag.

De gemeente Amsterdam gaat een pilot voeren waarbij uitkeringsgerechtigden die het niet eens zijn met hun toegewezen traject, een second opinion aan kunnen vragen. De proef komt er na een voorstel van D66, VVD en PvdA.

In het re-integratiebeleid dat de gemeente sinds januari 2015 voert, is een belangrijke rol weggelegd voor zogeheten klantmanagers van de sociale dienst, die uitkeringsgerechtigden een passend traject moeten aanbieden. Soms met als doel het vinden van een ‘echte’ baan, maar soms ook vrijwilligerswerk, een opleiding of een zorgtraject. Een en ander wordt vastgelegd in een ‘leerwerkplan’, dat de klant en manager samen opstellen.

In de praktijk blijkt niet iedereen het altijd eens te zijn met het toegewezen traject. “De klant is afhankelijk van de beoordeling van de klantmanager,” legt raadslid Ariella Verheul (D66) uit, een van de indieners van het voorstel. “Als de communicatie niet soepel verloopt, of de klant twijfelt of het aangeboden traject nut heeft, of bij hem of haar past, moet een tweede beoordeling door een andere klantmanager mogelijk zijn.”

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief