Publieke WGA-premie daalt fors in 2020

Door: Tjerk Moraal

Onlangs is een wijziging bekend gemaakt in de manier waarop de premie Werkhervattingskas wordt berekend. Deze premie is met name relevant voor grote werkgevers met een premieloonsom van minimaal zo’n 3,3 miljoen euro. Voor hen wordt de hoogte van de premie bepaald door hun individuele schadelast ZW en WGA. Met name in de WGA zien we grote premieverschillen optreden.

Hoofdlijnen
Hoe de premie Werkhervattingskas precies berekend wordt is niet voor iedereen even interessant. Ik zal me daarom beperken tot de hoofdlijnen. Eerder is al bekendgemaakt dat het rekenpercentage per 2020 wordt afgeschaft. De berekening wordt hiermee gebaseerd op het gemiddelde percentage. Neem bijvoorbeeld de WGA-premie. Op basis van de historische schadelast WGA van de grote werkgever wordt bekeken of dit hoger of een lager uitvalt dan het gemiddelde werkgeversrisicopercentage. Hieruit volgt dan een opslag of een korting op het gemiddelde percentage. Kortom: de vervuiler betaalt.

Door de wijzigingen in de berekeningswijze stijgt het gemiddeld werkgeversrisicopercentage WGA fors  van 0,41 naar 0,48%. Het lijkt misschien tegenstrijdig, maar hierdoor daalt de WGA-premie. Grote werkgevers zullen hierdoor namelijk minder snel een opslag en juist sneller een korting op het gemiddelde percentage krijgen. De daling van de WGA-premie wordt nog eens vergroot doordat ook de correctiefactor daalt van 1,42 naar 1,18.

Werkgevers kunnen voor de WGA kiezen voor een publieke verzekering bij UWV waarbij de premie WGA in de premie Werkhervattingskas verdisconteerd zit, of voor het eigenrisicodragerschap, waarbij het WGA-risico vaak ondergebracht wordt bij een inkomensverzekeraar. Het eerste zal, op de korte termijn, goedkoper worden. De publieke WGA-premie zal immers dalen. Spannend is hoe de inkomensverzekeraars hier op zullen gaan reageren. Zij concurreren namelijk met UWV en naast de dienstverlening is de premie hierbij natuurlijk een belangrijk instrument.

Strategische keuze
Het besluit om de WGA publiek te verzekeren bij UWV of hier eigenrisicodrager voor te worden is naar onze mening echter niet alleen een puur financiële kwestie. Belangrijker vinden wij de strategische keuze die je als werkgever hierin maakt. Besteed je de re-integratie van de WGA met een gerust hart uit aan UWV en accepteer je dat je weinig invloed hebt op de wijze waarop dit wordt uitgevoerd? Bekend is dat UWV achterstanden heeft bij het uitvoeren van herbeoordelingen en dat dit kan leiden tot een onnodig lange WGA-duur waarvan jij als grote werkgever uiteindelijk de rekening betaalt. En dan hebben we het nog niet eens over het belang van de ex-werknemer die in de WGA is beland! Door eigenrisicodrager WGA te worden neem je de regie in handen en ben je zelf verantwoordelijk voor de re-integratie.

Invloed uitoefenen
Je kunt veel meer invloed uitoefenen op je WGA-risico’s en je kunt ervoor kiezen om voldoende aandacht te hebben en persoonlijk contact in te zetten met alle voordelen van dien. Uit onderzoek door SEO naar de effectiviteit van WGA-dienstverlening door Achmea blijkt dat de kans op zowel herstel als uitstroom naar de IVA groter is dan bij de publieke optie waarbij de re-integratie wordt uitgevoerd door UWV. En dat is toch waar het op de lange termijn om gaat?

Advies
Ikzelf en mijn collega’s van SV Land adviseren en ondersteunen je graag bij zowel het verlagen van het verzuim en de WGA-instroom, het uitvoeren van Casemanagement WGA en bij de keuze om al dan niet eigenrisicodrager te worden. Daarnaast heeft SV Land speciaal voor werkgevers een vrijblijvende, online test ontwikkeld waarin men met 8 eenvoudige stappen kan kijken of er kan worden bespaard op WGA-kosten. De test is te vinden op https://www.svland.nl/online-test/

Voor meer informatie aangaande dit onderwerp verwijs ik je graag naar de www.svland.nl/werkgevers-arbodiensten. Voor vragen of aanvullende informatie ben ik bereikbaar per mail: tmoraal@svland.nl of per telefoon: 06-41009775

Bron: Onderzoeksrapport SEO 

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief