Re-integratie door gemeente als medewerker uit gemeentelijke doelgroep ziek uit dienst gaat

Vanuit de Participatiewet hebben gemeenten de verantwoordelijkheid voor de re-integratie naar arbeid voor hun eigen doelgroep. Tot en met 2016 neemt UWV de re-integratie op zich van alle werknemers die ziek uit dienst gaan.Vanaf 1 januari 2017 is de woongemeente van een werknemer uit de gemeentelijke doelgroep verantwoordelijk voor de re-integratietaak, als deze werknemer bij afloop van een dienstverband ziek is en voor hem in de afgelopen twee jaar loonkostensubsidie is verstrekt.

Meldingen via UWV
Omdat UWV niet meer verantwoordelijk is voor de re-integratietaak voor deze doelgroep, sturen wij per 1 januari 2017 meldingen naar gemeenten als een werknemer uit deze doelgroep ziek uit dienst gaat. De (ex-)werknemer ontvangt dan van UWV een brief dat hij vanaf de uitdiensttreding zijn Ziektewet-uitkering rechtstreeks van UWV krijgt, maar dat de woongemeente de re-integratie op zich neemt om hem naar werk te begeleiden.

  • Lees meer over de overdracht van de re-integratietaak aan gemeenten in deze infographic.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief