Re-integratie van werklozen gedaald

Het aantal mensen dat vorig jaar een baan probeerde te vinden via een zogeheten re-integratietraject is gedaald met ruim 17.000 tot bijna 230.000. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag bekendgemaakt.

Het merendeel (6 op de 10) van de mensen met een re-integratietraject is jonger dan 45 jaar. Boven de 55 jaar zijn er relatief weinig mensen die aan een dergelijk traject meedoen.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de re-integratie van personen in de bijstand. Re-integratietrajecten zijn bedoeld om mensen weer aan het werk te helpen door bijvoorbeeld scholing, training of subsidie op een baan.

Twee derde van alle personen met re-integratie heeft een bijstandsuitkering. Ook niet-uitkeringsgerechtigden kunnen bij een gemeente aankloppen.

Bij bijna 8 procent van alle personen die met een re-integratietraject weer aan het werk zijn gekomen, worden de loonkosten gesubsidieerd. Bij de 55-plussers ligt dit percentage op 15 procent. Een deel hiervan bestaat nog uit ‘Melkert-banen’ die gestart zijn vóór 2004.

Bekijk alle cijfers op de website van het CBS

Bron: Nu.nl

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief