Reactie Divosa op brief staatssecretaris De Krom

In de donderdag verstuurde brief aan de Tweede Kamer kondigt SZW-staatssecretaris De Krom aan dat hij ‘om de in de WWB bedoelde balans tussen rechten en plichten in de praktijk tot stand te brengen ‘ de wet wil aanpassen. Hij wil dat de aanpassingen ertoe leiden dat ‘gedrag dat werkhervatting frustreert op een uniforme en robuuste manier wordt aangepakt’. Dat uitkeringsgerechtigden en medewerkers van sociale diensten uitzendbanen niet zien als een volwaardige kans op werk, is de staatssecretaris een doorn in het oog.

De brief begeleidt een onderzoeksrapport van het adviesbureau AStri naar de aansluiting tussen vraag en aanbod van laaggeschoold werk. Het rapport bevat volgens Divosa-voorzitter René Paas conclusies die het waard zijn goed te bestuderen.

Scherp

De staatssecretaris richt in de brief, die aanzienlijk scherper van toon is dan het bijbehorende rapport, zijn pijlen het handhavingsbeleid van gemeenten. 50%-60% van de bijstandsgerechtigden zou geen ‘dwang en drang’ voelen om te solliciteren. Gemeenten zouden deze mensen meer achter hun vodden moeten zitten en sneller moeten korten op uitkeringen.

Cijfers vragen nuancering

Volgens Divosa vergen de cijfers nuancering. Veel bijstandsgerechtigden zijn uit zichzelf zo gemotiveerd dat zij geen dwang of drang nodig hebben om actief op zoek te gaan naar werk. Daarnaast zijn er veel mensen die – door lichamelijke, psychische of andere beperkingen – zo weinig kans hebben op werk, dat sancties niet helpen. Tenslotte zijn er veel mensen die – bijvoorbeeld vanwege kleine kinderen – niet eens hoeven te solliciteren.

Uit de Divosa Monitor 2012 blijkt dat gemeenten in de afgelopen jaren juist strenger zijn geworden voor uitkeringsgerechtigden. Zo heeft 70% van de gemeenten in 2011 extra handhavingsactiviteiten ingezet voor het zittende bestand.

Kopschuw

In juni al signaleerde Divosa dat uitkeringsgerechtigden opzien tegen een tijdelijke baan omdat ze bang zijn daarna een nieuwe uitkering te moeten aanvragen en een tijd zonder inkomen te zitten. Ook inflexibele kinderopvang en het feit dat inkomsten in het lopende jaar kunnen leiden tot lagere toeslagen in de jaren erna, maken uitkeringsgerechtigden kopschuw.

Volgens Divosa vergt het van gemeenten en Rijk inspanning om hier verandering in te brengen. Paas is het met de staatssecretaris eens dat dergelijke problemen geen belemmering mogen zijn voor het accepteren van tijdelijk werk. “Elk uur dat je zelf werkt, is er een”, aldus Paas.

Bron: www.divosa.nl

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief