Reactie Falke & Verbaan op ‘De Verzuimpolitie’

Reijer Pille van Falke & Verbaan reageert op de uitzending van Zembla-aflevering ‘De Verzuimpolitie’ en willen u graag kennis laten nemen van dit stuk.

“Verzuimpolitie was afgelopen vrijdagavond onderwerp van gesprek tijdens een uitzending van Zembla. Het betrof mogelijke misstanden bij het bedrijf Verzuimreductie.nl en soortgelijke verzuim- of casemanagementbureaus. Bij de vooraankondiging ontstond al druk internetverkeer. Voorafgaand aan de uitzending besteedde de NOS er tijdens het journaal al aandacht aan.

In de uitzending vallen twee belangrijke zaken op:

1. De privacyregelgeving is kennelijk niet in goede handen bij dit soort dienstverleners

2. Werkgevers doen een beroep op dit soort dienstverleners omdat zij blijkbaar de mening hebben dat medewerkers ten onrechte verzuimen, terwijl zij niet ziek zijn.

Is er iets nieuws aan de hand?

Nee. Dergelijke discussies bestonden al in de tijd van de bedrijfsvereniging en de ZW. Ook toen was onduidelijk wat mocht worden vastgelegd. De gangbare mening was toen dat de leken-controleurs van het GAK, SFB etc. medische gegevens verzamelden voor de artsen van de bedrijfsverenigingen, die aan de hand daarvan (en vaak ook nog na een spreekuurcontact) moesten vaststellen dat er sprake was van ziekte of gebrek. Er waren toen te weinig artsen om dat vast te stellen en dus werden de leken-controleurs steeds meer ingeschakeld. Voor de leken-controleurs was dat ook niet mogelijk, want dat waren geen dokters. Bovendien stond het verzamelen van die gegevens toen ook al ter discussie. Echter, toen deden de bedrijfsverenigingen nog een beroep op grond van de Organisatiewet Sociale Verzekeringen die dit mogelijk maakte. In feite lijkt de door Zembla gesignaleerde werkwijze op de hopeloos ineffectieve praktijken van de bedrijfsverenigingen (toen het verzuim in Nederland op zijn hoogste punt was). Het is ook in die periode geweest dat verzuimbegeleiding volgens het medisch model onvoldoende effectief bleek en gedragsbeïnvloeding wel bleek te werken. In ntegenstelling tot het medische model, waarbij de rechtmatigheidstoets centraal staat, is dit bij het gedragsmodel de relatie tussen de leidinggevende en de medewerker (goede arbeidsverhoudingen).

Waarom zijn dan zoveel MKB-, retail- en schoonmaakbedrijven gecharmeerd van deze werkwijze?

Het antwoord is even ontluisterend als simpel:

– De voorgangers van de verzuimbureaus, de arbodiensten die op hun beurt vaak weer uit de bedrijfsverenigingen ontstonden, deden hun werk geregeld niet goed en stonden bekend om hun slechte manier van communiceren met de opdrachtgevers. Het moet gezegd worden dat de ervaringen van bedrijven en leidinggevenden wat dat betreft vaak beter zijn dan van verzuimbureaus. Dit in tegenstelling tot de werknemer die zich vaak niet serieus genomen en opgejaagd voelt.

– Bedrijven die een extreem hoog percentage van kort en middellang verzuim hebben zien vaak op korte termijn een verzuimdaling gerealiseerd na inschakeling van een verzuimbureau. Een bekend effect van controle in bedrijven waar onderling wantrouwen bestaat. Bovendien een effect dat beperkt houdbaar blijkt te zijn.

– De span of control van leidinggevenden en het contact met de medewerker. In bedrijven met een laag verzuim (en zeker in bedrijven die al ver zijn met het eigen-regiemodel) hebben de leidinggevenden een cruciale rol in de verzuimbegeleiding. Dit gaat niet vanzelf. Mensen moeten daarvoor worden toegerust en opgeleid, maar de resultaten zijn er dan ook naar indien organisaties daarin willen investeren. In veel bedrijven hebben de managers óf een te grote span of control, óf geen tijd óf geen budget. Uitbesteding naar goedkope aanbieders is dan vaak een uitweg die gekozen wordt.

Betekent dit dat de inzet van het eigen-regiemodel duur is?

Nee, integendeel, het is vaak minder duur en brengt meer op. Het probleem is dan ook niet echt het geld, maar veel meer de visie van de organisatie en het vertrouwen dat men heeft in de capabiliteit van eigen mensen.

Betekent dit nu dat de casemanagementbedrijven verboden moeten worden?

Nee. Bedrijven zouden zich wel vaker moeten afvragen of dit wel de meest effectieve oplossing is. Verzuimbureaus moeten zich de signalen wel terdege aantrekken, de signalen zijn niet nieuw (kijk ook naar de CBP-veroordeling van enkele arbodiensten enige tijd geleden) en veel meer investeren in het scholen van hun medewerkers in gedragsbeïnvloeding, tijdig de bedrijfsarts inschakelen en hun procedures en systemen privacyproof maken. Ook de beroepsgroep van de (register)casemanagers moet verder professionaliseren, niet de concurrentie met de bedrijfsarts nagaan en bestaande regelgeving eerbiedigen. Bedrijfsartsen en de bedrijfsarts-uitlenende organisaties moeten eisen stellen aan de verzuimbureaus en daar goede afspraken over maken.

Wat we niet moeten doen is bestaande regelgeving op gebied van privacy en arbodienstverlening aanpassen. Er zijn regels genoeg en die zijn ook redelijk helder: ze moeten wel worden nageleefd.”

Bron:  www.falkeverbaan.nl

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief