Reacties op nieuwe bijstandsplannen

De vakbonden blijven kritisch op de Participatiewet, ook nu die door staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, SZW) flink is aangepast en de scherpste kantjes eraf zijn gehaald. Divosa noemt de aanpassingen ‘een flinke verbetering’.

CNV

‘Spijkerhard, maar beter dan wat er lag’, zo vat CNV voorzitter Maurice Limmen de mening van de CNV samen. Vooral het schrappen van de 4 weken regeling kan zijn goedkeuring wegdragen. Zorg blijft er wat hem betreft over de vrijheid die gemeenten krijgen voor wat betreft het vragen van een tegenprestatie. Hij is bang dat er willekeur ontstaat. ‘Bovendien kan elke gemeente afzonderlijk invullen wat de tegenprestatie moet zijn. We moeten blijven opletten dat hiermee geen verdringing van regulier werk optreedt.’

FNV

Collega-vakbond FNV ziet ‘perspectief’ in de nieuwste versie van de Participatiewet. Voorzitter Ton Heerts, voorzitter: ‘Er komt geen verplichte tegenprestatie, de huidige Wajongers komen niet in de bijstand terecht en er is een stevig landelijk kader vastgelegd. Nog niet alles is goed geregeld, maar deze en andere punten bieden voor de FNV voldoende perspectief om verder te gaan.’ Wel blijft de bond erop wijzen dat er eerst banen moeten komen voordat er sprake kan zijn van herkeuringen.

Divosa

In tegenstelling tot de FNV roemt de vereniging van sociale diensten Divosa juist de vrijheid die gemeenten krijgen. Uitstel tot 1 januari 2015 biedt gemeenten bovendien de kans om de wet zorgvuldig en gelijktijdig met de Participatiewet in te voeren. ‘De WWB-maatregelen verliezen hun grimmige gezicht’, aldus Divosa-voorzitter René Paas. Wel noemt Divosa het een gemiste kans dat de huidige Wajongers niet naar gemeenten overgedragen worden. ‘Eén regeling biedt hen een betere kans op werk’, vindt Paas. Hij vreest nu dat overheidsdiensten elkaar zullen blijven beconcurreren met verschillende regelingen.

Politiek

Ondertussen laten de drie ‘gedoogpartijen’ er geen twijfel over bestaan dat ze de aanpassingen als persoonlijke overwinningen zien. ‘Afspraken gemaakt met kabinet, coalitie en CU, D66 over aanpassing WWB en Participatiewet. Eindelijk duidelijkheid’, twittert SGP’er Elbert Dijkgraaf. ‘Blij met forse verbeteringen die D66 samen met CU en SGP, heeft bereikt in bijstand en participatiewet wajong’ doet ook D66’er Steven van Weyenberg een duit in het zakje. ‘ChristenUnie boekt resultaat bijstandswet: geen Wajongers in bijstand, 4-wekeneis van tafel, beleidsvrijheid gemeente’, slaat de CU zichzelf op de borst.

De oppositie is heel wat kritischer. SP-Kamerlid Sadet Karabulut noemt het teleurstellend dat D66 en de kleine Christelijke partijen de ‘hardvochtige’ kabinetsplannen steunen. Volgens haar blijft het ‘volstrekt onvoldoende’. Haar GroenLinks-collega Linda Voortman vraagt zich af waarom de herkeuring niet helemaal van tafel is: ‘Waarom vasthouden aan de herkeuring van wajongers? Leidt tot veel onzekerheid, levert geen baan op en kost 70 tot 120 miljoen’, twittert ze.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief