Rechtbank: gemeentelijk onderzoek naar Turks onroerend goed is rechtmatig

De gemeenten Venlo en Venray sporen met succes vermogen op in Turkije van Turken die hier een bijstandsuitkering krijgen. Het gaat daarbij om eenvoudig te traceren onroerend goed. Dat meldt Wij Limburg vandaag.

Twee Turken hebben bezwaar ingediend, uit het onderzoek kwam naar voren dat de twee een huis van ongeveer 40.000 euro op hun naam hadden staan.

Ze meenden dat het onderzoek inbreuk op hun privacy is en dat de gemeenten zich schuldig maken aan discriminatie bij het selecteren van de bijstandgerechtigden met onroerend goed. Verder vonden zij het onrechtmatig dat een particulier bureau het onderzoek heeft uitgevoerd.

De rechtbank heeft alle bezwaren afgewezen. Het vonnis meldt onder andere:

Medewerkers van verweerder hebben een lijst samengesteld van alle bijstandsgerechtigden, geboren in Turkije vóór 1981. Deze lijst bevatte zowel mensen die veel vakantiedagen hadden doorgegeven aan verweerder – 426 dagen was het hoogste aantal – als mensen die nooit een vakantiemelding hadden gedaan. Van al deze 400 bijstandsgerechtigden heeft een advocaat, ingeschakeld door Bureau Buitenland, het centrale kadaster in Turkije geraadpleegd. Hieruit bleek dat 123 bijstandsgerechtigden – die voldeden aan voormeld risicoprofiel – onroerend goed op hun naam hadden staan. Van deze 123 personen heeft Bureau Buitenland 78 personen onderzocht.

Op basis van een inschatting van de waarde van het vermogen – bijvoorbeeld gelet op de grootte van het perceel – heeft verweerder deze 78 personen geselecteerd. In Turkije is gestart omdat relatief veel bijstandsontvangers een band hebben met Turkije. Bovendien is gebleken dat zich in Turkije relatief veel verzwegen onroerend goed bevindt. De openbare registers in Turkije zijn gedigitaliseerd, hetgeen de benodigde tijd en kosten per onderzoek aanzienlijk drukt.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief